Ἀπολυτίκιον, τῆς Πεντηκοστῆς Ἦχος πλ. δ' Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Η εκκλησιαστική ζωή στην Καλλιμασιά μέχρι το 1912
Ομιλία του Δημήτρη Μελαχροινούδη που εκφωνήθηκε στις 18 Αυγούστου 2003 με την ευκαιρία των εορτασμών για την επέτειο της συμπλήρωσης 100 χρόνων της χωριοκκλησιάς της Καλλιμασιάς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: