ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Παντελής Νεαμονίτης 
Γραμματέας: Γεώργιος Γιαννούμης
Ταμίας: Μιχαήλ Ψαλτάκης
Μέλος: Ιωάννης Κρεατσάς 1/1/2014 - 31/12/2016

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου
Γραμματέας: Παντελής Μάντικας του Αντωνίου
Παντελής Νεαμονίτης του Νικολάου (1931/1128/15-10-2014 Ι.Μ.Χ.)
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Διαμαντής Βάκης του Σταύρου


_____________________________________________

1/1/2011 - 31/12/2013

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου
Γραμματέας: Παντελής Μάντικας του Αντωνίου
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Διαμαντής Βάκης του Σταύρου

_____________________________________________

1/1/2008 - 31/12/2010

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου
Γραμματέας: Παντελής Μελαχροινούδης του Νικολάου (+30/1/2009)
Παντελής Μάντικας του Αντωνίου (63/9-2-2009 Ι.Μ.Χ.
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Στυλιανός Κουμελάς του Ιωάννου
Διαμαντής Βάκης του Σταύρου (346/21-7-2010)
_____________________________________________

1/1/2005 - 31/12/2007 (727/3-12-2004 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Παντελής Μελαχροινούδης του Νικολάου
Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου (από 17/10/2005) 
Γραμματέας: Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Κωνσταντίνου
Παντελής Μελαχροινούδης του Νικολάου (από 17/10/2005) 
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Στυλιανός Κουμελάς του Ιωάννου

_____________________________________________

1/1/2002 - 31/12/2004

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Περικλής Πελαντής του Βλασίου
Γραμματέας: Ιωάννης Κοντοποδιάς του Παντελή
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Μέλος: Ελπιδοφόρος Μίχαλος του Στεφάνου


_____________________________________________

1/1/1999 - 31/12/2001 (825/1-1-1999 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Οικονόμος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αργυρούδης του Κωνσταντίνου (ως 2/11/1999
Περικλής Πελαντής του Βλασίου (από 27/12/1999 - 925/8-12-99 Ι.Μ.Χ.)
Γραμματέας: Ιωάννης Κοντοποδιάς του Παντελή
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Μέλος: Ελπιδοφόρος Μίχαλος του Στεφάνου
_____________________________________________

1/1/1996 - 31/12/1998 (771/1-1-1996 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Οικονόμος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αργυρούδης του Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Νικόλαος Αργυρούδης του Ανδρέα
Ιωάννης Κοντοποδιάς του Παντελή (από 25/8/1997 - 574/22-8-1997)
Ταμίας: Κωνσταντίνος Βούκουνας του Σταματίου
Μέλος: Παντελής Γιαννακάκης του Νικολάου
Ελπιδοφόρος Μίχαλος του Στεφάνου (από 2/11/1997)


_____________________________________________

1/1/1993 - 31/12/1995 (772/1-1-1993 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Κουμελάς
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γιαλούσης του Δημόκριτου
Ταμίας: Ισίδωρος Πουλερες του Δημητρίου 
Μέλος: Γεώργιος Συράκης του Κωνσταντίνου
Μέλος: Μιχαήλ Κουμελάς του Παντελή

8/8/1994 - 31/12/1995
Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου 
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Συράκης του Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γιαλούσης του Δημόκριτου
Ταμίας: Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου 
Μέλος: Μιχαήλ Κουμελάς του Παντελή


_____________________________________________

1/1/1990 - 31/12/1992 (552/1989 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Ιερεύς Παντελεήμων Κουμελάς
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου (από 1-8-1991)
Γραμματέας: Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου 
Παναγιώτης Ζαχαρίου του Γεωργίου (από 1-8-1991)
Μέλος: Γεώργιος Συράκης του Κωνσταντίνου

Μέλος: Μιχαήλ Κουμελάς του Παντελή
_____________________________________________

1/1/1987 - 31/12/1989

Πρόεδρος: Ιερεύς Παντελεήμων Κουμελάς
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Γραμματέας: Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου 
Μέλος: Ευάγγελος Ψαλτάκης του Παναγιώτη
Μέλος: Γεώργιος Κοκκώδης του Ανδρέα

_____________________________________________

1/1/1984 - 31/12/1986

1/1/1984 - 14/7/1985*
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Γραμματέας: Γεώργιος Κοκκώδης του Ανδρέα 
Μέλος: Μιχαήλ Στεφανίδης του Νικολάου
Μέλος: Ευάγγελος Ψαλτάκης του Παναγιώτη

1/9/1985* - 31/12/1986
Πρόεδρος: Ιερεύς Παντελεήμων Κουμελάς
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Γραμματέας: Γεώργιος Κοκκώδης του Ανδρέα 
Μέλος: Μιχαήλ Στεφανίδης του Νικολάου
Μέλος: Ευάγγελος Ψαλτάκης του Παναγιώτη
_____________________________________________

1/1/1981 - 31/12/1983

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Γραμματέας: Νικόλαος Κρουσουλούδης του Γρηγορίου 
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Μέλος: Ιωάννης Μπόλιας του Στυλιανού
Μέλος: Αναστάσιος Σταμούλης του Ιωάννου
_____________________________________________

1/1/1978 - 31/12/1980

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Γραμματέας: Νικόλαος Κρουσουλούδης του Γρηγορίου 
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Σκευοφλυλαξ: Αναστάσιος Σταμούλης του Ιωάννου
Μέλος: Ιωάννης Μπόλιας του Στυλιανού
_____________________________________________

12-1-1973 ΕΙΔΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Θεμιστοκλής Σύλλας
Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Βρουλής
Ταμίας: Σταμάτιος Αγιωργούσης
Σκευοφύλαξ: Στέφανος Πυλέρης
       »     Χριστόφορος Μπογιατζής

14-11-1976 (Πρακτικόν αριθμ. 40)

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Βρουλής
Ταμίας: Σταμάτιος Αγιωργούσης
Σκευοφύλαξ: Στέφανος Πυλέρης
       »     Χριστόφορος Μπογιατζής
_____________________________________________

25-1-1970 ΕΙΔΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Θεμιστοκλής Σύλλας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κοντοποδιάς
Γραμματεύς: Σαράντος Βρουλής
Ταμίας: Ευάγγελος Ψαλτάκης
Σκευοφύλαξ: Πέτρος Σταμούλης
(Πρακτικόν 2ον 22-2-1970)
_____________________________________________