Ἀπολυτίκιον καί Κοντάκιον Θεομητορικῆς ἑορτῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ἀπολυτίκιον. Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Κοντάκιον. Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2010

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2010
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

v                  ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (άρχιζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή)

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   6.30 Μ.Μ.

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ Α’  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.15 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

v        ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ (το δια κολλύβων θαυμα)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

Κατανυκτικός Εσπερινός
v        Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Ι. Ν. Αγίου Ευστρατίου Θυμιανών (ομιλία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

 

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ


ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ


ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ


ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ.
ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ) ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
v        Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ)
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

 

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ


ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  3 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

ΩΡΑ   6.30 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ    5.30 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.
v        Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
ΟΡΘΡΟΣ, ΤΕΛΕΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

 

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ


ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.
v        ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΟΡΘΡΟΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.
v        Δ’  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΟΣ)
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

 

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ


ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   6.30 Μ.Μ.

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.
v        Ε’  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ)
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΙΤΗ 23ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   5.30 Μ.Μ.

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.

v        Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΩΡΑ   6.00 Μ.Μ.

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: