Ἀπολυτίκιον, τῆς Πεντηκοστῆς Ἦχος πλ. δ' Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Στην Αγία Παρασκευή στην Καλλιμασιά


Στις 14 Οκτωβρίου 1442, σύμφωνα με το Χιακό Λειμωνάριο, συνέβη το θαύμα της Αγίας Παρασκευής δια του οποίου σώθηκε η Χίος από καταποντισμό. Σε πολλές εκκλησιές στη Χίο και ιδιαίτερα σε εκείνες που τιμώνται στο όνομα της Αγίας εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής.

Στην Καλλιμασιά στο ναό της Αγίας Παρασκευής (αρχαιολογικός χώρος-ιστορικό και διατηρητέο-μεταβυζαντινό μνημείο σύμφωνα με την ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962τελέσαμε όπως κάθε χρόνο την παράκληση προς τιμήν της Αγίας. 



[Οι φωτογραφίες είναι κατά την έξοδο του εκκλησιάσματος μετά το πέρας της ιεράς παρακλήσεως].

Δεν υπάρχουν σχόλια: