Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Τα στοιχεία γράφτηκαν όπως βρέθηκαν στους κώδικες του Ιστορικού Αρχείου Χίου και της Βιβλιοθήκης Κοραή.
Οι αριθμοί  αφορούν τις χρονολογίες που ο ιερωμένος έφερε το βαθμό ή τίτλο του.
Οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη Κοραή  έχουν τον αριθμό Χειρογράφου 83,87,90,92,94,96,105 Τα ακαταχώρητα χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης Κοραή σημειώνονται με το <Ακατ.> και ακολουθεί ο αριθμός φακέλλου

Αγηοργούσης,
- π’’δημίτρι, γεώργης του ποτέ --- 1788 348Α-126
- π’’Ιάκωβος Ανεγνώστου και Λεμονιάς Τζίλενας 1885-1900,
1887, 1888 Πρωτόπαπας, 1887 Ιερομόναχος
Αλαλούς
 Ιεροδιάκονος 1868 353Β-248// Πωτόπαπας Παναγιώτης ---1880 353Β-324
// του αποθανόντος π’’ Παναγιώτου --- 1881 1070(25v-101)
Ανταχάδης
- διακοπαντελής 1848 436-33
Αντριάδιν
- π’’ Ιω [η παπαδιά του κτήτων αγ. Βασιλείου] 1747 349-17, γέροντας 1808 349-105 // μιχάλης του ποτέ – 1808 353Α 121
- π’’μιχάλις 1721 354-5, 1748 353Α 16// λεμονιά θυγατέρα ποτέ  --- 1770 355-13
- π’’παντελής 1766 353Α-24, π’’παντολέων 1770 355-13
Αντωνάκιν
- π’’ γεόργις 1712 347-17
Απαριανός
 π’’παντολέον, σταμάτης --- 1721 350-10
Απαργιανούδη
- π’’ νικόλας 1749 347-271
Απαρτσιάνος
- Ιεροδιάκος 1724 350-17
Απατσιάνος
- π’’Ιω 1712 347-7 // ποτέ --- 1729 Ακατ.// π’’παντολέων γιος του --- 1730 347-171 // αγγερού πρεσβυτέρα ποτέ --- 1730 347-174
- π’’μιχάλης γέροντας 1720 349-5
- π’’παντολέως 1726 350-23, π’’παντολέων ποτέ π’’Ιω κτήτωρ αγίου αντωνίου 1729 Ακατ.,  1749 350-41
Αποστόλη, τ’
- π’’μιχάλης 1720 349-7, γέροντας 1720 435-23
Αργιρούδιν
- π’’ 1720 350-3
- π’’κοσταντίς π’’ 1720 350-3, χτίτορας αγίας ερίνης 1723 349-15, πρωτόπαπας 1724 349-17, εχτίτορας αγίου στεφάνου 1729 349-36, [Υπ] π’’κοσταντίς αργιρούδης 1735 Ακατ. Φ.44-28
- π’’μιχάλις 1727 Ακατ, 1736
- π’’παντολέος αργυρούδης νοτάριος καλιμασίας 1724 349-17
- π’’ παντολέος 1760 352-36 [και π’’ παντελής  τζαγίρης 1775 353Α-15, 1795 347Δ-626], 1804 // μιχάλης γιος του ποτέ --
- π’’σταμάτης αργιρούδις 1800 348Α-118, ο γραφεύς 21-9-1801 Ακατ,  [και τσαγίρις (πατέλα) 1803 348Α-116], 24-5-1822 347-1007, ποτέ --- 1829 352Β-244, Κωσταντής π’’σταμάτη Κουτζουμπή ή Αργυρούδη 1875 1072(57r-670)
Αφινάριν
 π’’ μιχάλης 1729 348Α-158 [αλλά και σφινάριν 1729 491-19]
Βασιλάκι(ν/ς)
- π’’Ιω 1720 349-5, 1747
- π’’Μιχαήλ 1875 1072(65r-733)
- π’’νεόφιτος 1723 350-15, 1729 347-158 // ο παντολέος του --- 1726 347-82
- π’’νικολής [μαζί με τους π’’μονέο καβανάκη και π’’γεώργη κωβίδη] εχτιτόρι των αγίω αποστόλων 1747 349-31, 1751
Βαφιάς
- π’’ αμβρόσιος [βαφιάς;] από τον αγιον γεώργιον ραούσην 1725 351-7
- π’’ αμβρόσιος 1742 347-231
Βιορέτας
- διακο --- 1825 351-13, διακόνισα ποτέ Ιεροδηάκου βηορέτα-
Βρουιλίδι
- π’’ παντελίς 1720 349-5
Βρουλλίδις
- π’’ γριγόριος [ζωγράφισμα παναγίας χωριοκλησιάς] 1723 435-26
Βρουλιωτάκη
- Ιεροδιάκονος 1816 348Α-99
Βρουλιώτης
- ηεροδιάκος νικόλαος 1823 348α-84, έδωκε το κοινόν χρέος του θανάτου 1825 352Α-200
Γαλανού
 σταμάτης π’’γαλανού γέροντας 1723 Ακατ Φ. 44-26
- π’’γεόργι σταμάτης του 1725 351-7
Γαλανούδιν
- π’’παντολέος 1712 354-2
Γανιάρης
- Ιεροδιάκονος, ποτέ --- 1791 347Δ-499
- ηεροδιάκος γανιαράκι 1794 352-96, αγοράζει την μονολιάν 1804 347-778
- διακομιχάλης παραστέκεται στο χουσμέτιν της παναγιάς 1832-349-179, 1840 353Β-208 // μαρία ποτέ --- 1842 353Β-218
- Ιωάνις ηεροδιάκος διακομιχάλη 1868 Ακατ Φ. 44-73, π’’ Ιω 1877 353Β-304, ιερεύς Ιω Μιχαήλ  1880 348Β-178, εφημέριος της εκκλησίας 1883 1077(2r-4), πρωτόπαπας/πνευματικός 1884 (25v-44), πρωτόπαπας 1885 1077(29v-50), ιερεύς Πλακιδιωτίσσης 1907 Ακατ Φ.46-126. 1913 340 // Αργυρή πρεσβυτέρα π’’Ιω 1881 1076-(1r-2)
- Διακομιχάλης 1859 ?(2-35), μπροσποτάμι πλησίον --- 1888 1077(97v-153)
- π’’νικόλας 1800 377-660, χτίτορας αγίου Ιω χρυσοστόμου 1801 349-88 // Αργυρή θυγάτηρ ποτέ --- 1824 ?-3 // παντολέος Ιώς του ποτέ --- 1835 350-99 // νικολίς ποτέ --- 1868 1071-221 // π’’χαζής Ιωάνις της καλής πάπους πέδων του --- 1868 Ακατ Φ.44-73
Γαρδάση
- π’’παντολέου, μιχάλης του ποτέ -- 1774 353Α-39
- π’’ 1775 352-64
- π’’παντελίς 1782 353Α-51 // μιχάλης του ποτέ --- 1813 352-139 // αγκερού πρεσβυτέρα του π’’σταμάτη μελαχρινού θυγάτηρ του ποτέ --- 1818 348α-94
Γεντίς
- π’’σιδερής 1720 349-5 [Υπ] 1722 Ακατ Φ.44-35), 1726 355-3,// η πέδες του ποτέ π’’σίδερου1729 352-24
- π’’σιδερίς 1774 352-57
Διμιτράκιν
- π’’γεώργις 1726 352-11, 1730 347-188
- π’’κοσταντή, οι πέδες του ποτέ --- 1748 353Α-16
- π’’μονέος 1736 351-9, 1739  347-224 // το ορφανόν του ποτέ ---
Ζιλανάκιν
- π’’σταμάτις 1713 352-2, 1729 348Α-157 // λεμονιά π’’ζιλανάκι 1726 353Α-7 // (ΥΠ) γεόργις π’’ τζιλανάκι 1730 Ακατ Φ.44-114
Θλιβίτης
- διακοθλιβίτης, τσούκος πλησίον --- 1826 348Α-76, ηεροδιάκος του ποτέ σταμάτη 1833 353Α-195, Ιεροδιάκος θλιβητάκη 1834 353Α-197, π’’παντελής 1840 349-205, 1859 Ακατ (2-36) // θεόδωρος π’’ Θλιβίτη 1873 1072(37r-472)
Καβανάκης
- Ιεροδιάκονος 1798 317-00008, Ιεροδιάκος αργιρός  1800 347-60,, ιεροδιάκος αργιρός του ποτέ π’’μιχάλη 1801 347-675,
π’’αργιρός 1801 353Α-98, χ’’π’’αργιρός 1804 352-114, πρωτόπαπας 1810 353Α-133, 1814 353Α-134, 1816 350-72, χ’’π’’αργιρός πρόης 1817 355-69,1818 349-131, 1819 348Α-92, έδοκε το κοινόν χρέος του θανάτου 1824 352Α-184
- διακο  Ιω 1814 347-917, 1815 352-144
- Ιεροδιάκος του μονέου 1748 347-248, 1749 347-257,
π’’μιχάλης 1751 353Α-20, 1782 353Α-56 // σίδερος του ποτέ --- 1810 355-50
- ι πέδες του ποτέ π’’μιχάλη --- ω π’’χαζής 1815 352-148
- διακοκαβανακην και π’’παντολέος τσιράκιν γέροντες 1721 350-6,
π’’μονέος 1726 350-23, [μαζί με τους π’’γιόργη κοβίδη και π’’νικολή βασιλάκη] εχτιτόρι των αγίων αποστόλων 1747 349-31, 1758 353Α-23 // Ιω του ποτέ --- // χ’’γιώργης του ποτέ --- 1784 348Α-127
- διακοσταμάτης 1791 351-14, πλησίον Ιεροδιάκος 1795 353Α-95 1795 353Α-95
Καλίς
- πρώης π’’ Ιω του παντελή τις --- [εκλέχτηκε πρωτόπαπας από 16 παπάδες] 1771 349-57, πρωτόπαπας 1772 353Α-32, χ’’ 1790 352-73, χ’’π’’γιάνις γράφω 1792 348Α-125, [Δύο ξενοδοχεία για πτωχούς] 1819 349-133, π’’χαζής Ιωάνης της ---, πάπους πέδων του π’’νικόλα γανιάρη αφιέρωσεν ξενδοχείον τοποθεσία μέρος αγίας κυριακής 1868 Ακατ Φ.44-73
Καλουδάς
 Ιεροδιάκος 1723 353Α-3, 1735 350-34
- π’’νικόλας 1732 352-32
- π’’μονέος 1711 347-6, 1722 350-13
Καπανής, /Καμπανής*
Ιεροδιάκονος Ιω 1876 1068(8v-256), 1880 1074(99r-298), σύζυγος Μαρίας Γεωργίου Ν. Κωσταντίνου 1882 1076(91v-331), 1900 Κώδιξ Μητροπολεως Χίου 24Δ 105/94
- * χ’’Κωσταντή, Βρυτά πλησίον Ιεροδιακόνου χ’’Κωσταντή 1879 1074(60v-190), π’’χ’’Καπανής 1906 1067(335) //Δημήτριος π’’ χ’’ Καπανή 1900 1067(216)
Καρβούνιν
- π’’Ιω του πνευματικού 1726 353Α-4)
Πνευματικός π’’Ιω 1729 325-18
Καργάδιν
- π’’γεόργις [ΥΠ] 1717 Ακατ Φ. 44-55
Καρνουπάκιν
- π’’γεόργιος 1712 354-1. ο πρόης --- πουλεί το λουτρουβιόν το έχη εν τι θέσι απανο πόρταν  1726 347-72, 1730 352-29 // ο σταμάτις π’’ γεόργικαρνούπι // λεμονιά του ποτέ --- 1748 353Α-18
- π’’ γεώργης επίτρωπος 1867 353Β-246, άρπιτας 1868 353Β-247, επίτροπος του χωρίου 1869 Ακατ. Φ.44-73
- Ιεροδιάκος παντολέος (του γεόργι),  1775 347-407,
π’’παντολέος  1791 353Α-62, του ποτέ γεόργι 1792 354-370, 1803 επίτροπος στα έξοδα για διόρθωμα του πήργου 1803 436-7, 1816 347-993 // Δεσπνού θυγατέρα ποτέ --- 1841 348Α-62
Κασούλλης
- π’’νικόλας 1726 353Α-6
Κοβίδιν
- π’’γεόργις 1720 349-4, πωτόπαπας 1729 350-27, 1732 352-32, 1748 347-253, γέροντας της καλιμασίας, επιθεωρητής και επίτροπος  σε όλα τα μαστιχοχώρια 1746 [Καλαμωτής] 1192-168v, εχτίτορας των αγίων αποστόλων [μαζί με π’’μονέο καβανάκη και π’’νικόλα βασιλάκη 1747 349-31, 1769 347-312
- π’’γεόργις κοβίδις [ποτέ σταμάτη 1832 ] 1823 348Α-84, πρωτόπαπας 1828 352Α-236, 1842 354-84, 1843353Β-229, 1851 Νικ. Δενδρινού Συμβ. 94/28-10-1933, πνευατικός πατέρας του Ιωάννι ποτέ Κοσταντή Σταμούλη 1846 353Β-236
- *Ιεροδιάκος 1726 347-78, *ηεροδηάκος του μονέου 1729 350-28, *διάκος  1730 347-196 (*) Εικάζεται ότι πρόκειται για τον μετέπειτα π’’Ιωάννη,
οι πέδες του ποτέ μονέου κοβίδιν ότε π’’ Ιω και νικολίς ζιπρός 1732 Ακατ. Φ.44-111,
π’’ Ιω 1745 353Α-14// παντελής του ποτέ π’’ Ιω 1781 353Α-49
- π’’Ιω του μονέου 1732 Ακατ Φ.44
- ηεροδηάκο ηοανις 1791 353Α-72,
π’’ Ιω 1793 347Δ-576, του ποτέ παντολέου κοβίδι 1802 352-109, 1803 353Α-103
- * πλησίον Ιεροδιάκος  1841 353Β-209, *Ιεροδιάκονος 1843 353Β-231,
(*) πιθανόν ο κυριακός
π’’κυριακός 1868 354-105, λαγγάδια πλησίον π’’Κυριάκος Πιτάκας (Κοκώδης) 1874 1072(47v-581), Πρωτόπαπας 1877 354-114, 1878 1074(132v-394), πνευματικός 1879 348Β-180, 1882 1077(1v-2), Αγωγή --- ετών 58 1881 1076(2r-7), 1889 1077(106-170) // Λεμονιά θυγάτηρ 1897 1067-113
- π’’μελέτιος, οι πέδες του ποτέ --- ότε ο π’’παντολέος και αδελφός του Ιω εμίρασαν 1729 347-135
- π’’μονέος 1722 350-12 // σταμάτης --- 1725 351-7 // οι πέδες του ποτέ --- ότε π’’Ιω και νικολίς ζιπρός 1732 Ακατ Φ.44-111
- π’’μονέος 1773 351-11
- π’’παντολέος [ΥΠ] 1719 Ακατ Φ.44-20, 1722 350-12, 1726 353Α-5, οι πέδες του ποτέ π’’μελέτιου κοκόδιν ότε ο --- και αδελφός του Ιω
- του ποτέ π’’σοφρόνιου κωβίδην 1773 352-55
- π’’σταμάτις γούμενος τις παναγιάς χοριοκλισιάς 1736 351-9 // η πέδες του ποτέ σταμάτη [εγγονού;] π’’γεόργιος κε ηωάνης 1832 352Β-263
- π’’σταμάτις, Πρωτόπαπας  1854 (29), [Διαθήκη]1874 1073(67v-161), // πρεσβυτέρα --- 1865 1071-162r // Πλουμού θυγάτηρ --- 1869 1071-156, 1877 353Β-311// Μαρία σύζυγος Ιω χ’’Ισ. Μπόλια θυγάτηρ --- 1872 350-107, 1879 354-117, 1881 353Β-327,// Γεώργιος ---1876 1068(4r-42), 1883 1077(17r-30)
Κοντολογίς
- διάκος 1775 352-64,
π’’χ’’σοφρόνιος --- κατοικών εις αγιον γεώργιον ραούσην 1808 347-835
Κοντοποδιάς/Κοντοποδιάδιν*
- π’’ μιχάλης* 1782 347Γ-479, ανέμωνας ης του π’’--- 1793 353Α-85
- π’’σταμάτις 1723 354-10, 1727 349-23,*351-7, 1730 *347-174, 1749 347-261
Κουμελάς
- π’’αργηρός 1854 (29), Πρωτόπαπας π’’Αργυρός 1857 348Α-57,1868 353Β-248, 1869 353Β-254, 1870 347-510, 1889 1077(100r-157), 1890 1077(115v-185), πνευματικός 1881 1076(19v-80), Αγωγή --- ετών 60, // Μικές --- 1870 353Β-265, 1882 1068(17R-7), // Γεώργιος ---1875 353Β-291, // κΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟς ---1896 1067-95, //π’’ Σπύρος --- 1902 Μητροπολις Χίου Κώδιξ 1902 4Α 3132/2840
Σπυρίδων, διάκονος. Εχειροτονήθη εις ναόν Ταξιαρχών Νεκροταφείου εις Τσεσμέν 24 Φεβρ 1907 Ακατ Φ.4
Κρουσουλούδιν*/Κρουσουλούδη
- π’’* 1729 351-8
- Ιεροδιάκος 1801 353Α-97, ομολογίες της παναγίας --- 1803 Ακατ Φ. 44-42,
π’’Ιω 1814 355-57, 1816 353Α-155, // αργιρί πρεσβιτέρα του ποτέ --- 1824 353Α-164 (Να συσχετισθεί με το <Παντούλας>
- π’’γιάννις, πλησίον --- 1826352Α-74 // Κυριακή πρεσβιτέρα ποτέ π’’Ιω Κρουσουλούδη 1827 348Α-74, // Λεμονιά θυγατέρα ποτέ --- 1834 347-1249, 1846 353Β-234
Κρουσουλούδης
- Ιεροδιάκονος Γιάνις 1859 (2-35),
π’’ Ιω 1859 349-241, Χρουσουλούδης 353Β-247, 1071 140v και 377r, --- του Στεφάνου 1873 348Α-33, πρωτόπαπας ιερεύς 1874 353Β-278, 1875 353Β-291, 1876 1073(130r-285), 1880 353Β-322, 1881 1074(125v-381), πνευματικος 1878 348Β-188 // ορφανά --- 1076(39v-149), // κληρονόμοι --- 1886 1077(64r-109)// Γρηγόριος --- 1899 1067-160
Κύπουρος
π’’ 1771 349-57, π’’Ιω 353Α-45, πλησίον π’’Ιω κιπούρος 1782 353Α-55, π’’ Ιω κυπουράκι 1782 353Α-57, 1785 347Γ-494
Κωλυκάς
- Ιεροδιάκονον Μιχαήλ Σωτ. 1890 1077(126v-209), Ιεροδιάκονος Κολυκάς Μητρόπολις Χίου Κώδιξ 1903 177Α 1031/90
Λαγόνικος /Λαγονικάκι*
- π’’μονέος 1722 347-32, 352-5, *1723 350-14, *1728 437-8
- π’’νικόλας 1729 354-24[ΥΠ] π’’μονέος 1723 Ακατ Φ. 44-26
Λαπαρδάς
- π’’γεόργις1775 350-47 [Καλλιμασιώτης;]
Λίκαρις,/ Ληκαράκι*
- π’’Ιω 1774 353Α-40, π’’Ιω* 1782 353Α-51, πρωτὀπαπας---* 1783 347Γ-490, ---* 1791 353Α-64, 1801348Α-117 // σταμάτης π’’ λήκαρις  1775 348Α-130
- Ιεροδιάκονος 1829 347-1131, --- του ποτέ γεόργη λήκαρη 1831 436-25 // η αγγερού θυγάτηρ του ποτέ χ’’γεόργη στον απτάδελφό της ηεροδιάκο 1831 347-1145,
π’’σταμάτις 1832 350-89, η πέδες του ποτέ χ’’γεόργη λήκαρη ότε ο Ιως στου ο ---1833 236-28, πρωτόπαπας 1844 349-225,// ανεγνώστης π’’λήκαρη 1858 353Β-239, // Κοσταντής υιός ποτέ --- 1868 347-1458, //παπαδιά [Μαρία 1869 1071-163v] ποτέ --- 1071-222v, //Λεμονιά θυγάτηρ --- 1878 348Β-209
Λιμπ[ού]σις
- π’’αντόνις 1776 352-65
Μαβράκιν
- π’’ [ΥΠ] 1/12-1723 Ακατ
- π’’μιχάλι λογαριασμός π΄΄Ιω σταμούλι με τον π’’ --- 1 Δεκ 1717 Ακατ.Φ. 44-55, 1732 352-32, // σταμάτιος του ποτέ  --- 1793 353Α-83
- σταμάτης Ιεροδιάκονος 1821 347-1061, Ιεροδιάκονος του κοσταντή --- 1832 348Α-71 [Βλέπε <Μαυράκης>]
Μαβρωκαλούδι
- π’’νικώλας 1793 353Α-87, 1795 353Α-91
Μαγεράκης
- Ιεροδιάκονος 1781 349-67,
π’’Ιω 1781 353Α-47, 1788 (3-7Α) πλησίον π’’μαγεράκι 1791 353Α-69, // η παπαδιά του ποτέ π’’γιάνι μαγερἀκι 1795 353Α-93, // παντελίς του --- 1841 352Β-309Α
Μαμουκάκι
π’’μονέος 1742 435-20, γέροντας καλημασίας 1748 347-253, --- 1774 353Α-39, // ι πέδες του ποτέ π’’παντελί ---1816 352-167
- π’’ νεόφιτως 1806 352-124
- π’’παντολέος, στον αγιο Ιω λαγοτόπι πλησίον --- 1717 352-4
- π’’παντελής 1771 349-57, πλησίον --- 1808 353Α-119, // ι πέδες του ποτέ π’’παντελί
π’’μονέου 1816 352-167
- π’’σταμάτης  1725 347-50, 1727 354-21
Μαμουλάκι
 Ιεροδιάκος 1769 347-311, 1771 353Α-25,
π’’Ιω 1774 348Α-131, 1817 348Α-95, πνευματικός 1821 348Α-89
- π’’ μονέος 1775 348Α-130
π’’ Μανεδάκι 1729 348Α-152
Μανέδιν,
- π’’Ιω 1721 354-4
- κοσταντής --- γέροντας 1723 Ακατ. Φ.44-26, 1729 352-17,// νικολής του ---1766 353Α-24
Μανές, Ιεροδιάκος  1842 352Β-322,
π’’σταμάτις 1859 349-241, 1872 1073(52v-128)
Μαντικάκι / *Ματικάκι /**Μάντικας, διάκος 1749 347-271,
π’’ γεώργις 1771 349-57, * 1772 353Α-35, αγιος σίδερος πλησίον --- 1778 355-20
[ΥΠ] π’’γεώργι μαντικάκι του μιχάλι 1781 Ακατ. Φ.44, αγιος σίδερος πλησίον νικόλας πουλερές 1791 347Δ-497, 1795 3533Α-90, //ο μιχάλις ποτέ --- 1801 347-666
- π’’Ιω *** 1773 352-55, π’’Ιω μάτικας 1784 352-71, π’’Ιω μαντικάκι 1792 348Α-124
- π’’σημεός 1803 347-738, ομολογίες της παναγίας του --- 1803 Ακατ Φ.44-42, π’’σιμεών 1808 347-850
-π’’ σταμάτις* 1771 349-57
Μανωλάκης
π’’  εφημέριος αγίας ειρήνης 1828 349-30
π’’σταμάτις 1829 317-00021, 1878 348Β-192, πνευματικός 1868 1071-150r, 1878 348B-192
Μαρμαράς
- π’’ Ιω μιχαήλ 1730 351-10
- π’’μιχάλις γέροντας 1722 350-12 / 1723 Ακατ. Φ.44-26 / 1726 353Α-10, 1729 348Α-158, πλησίον ---1730 355-11, π’’ μιχάλις 1730 Ακατ. Φ.44
Μαυράκης
- Ιεροδιακόνου, Πλουμού σύζυγος --- 1899 1067-191, Ιεροδιάκονος Ισίδ. 16/10/1900 Αγωγή Πρωτ 2845,
π’’ Ισίδωρος Μαυράκης [Χειροτονία] 1907 349-269
- παρουσία αιδεσιμωτάτου Ιακώβου Α. 1886 1077(58v-100)
- Ιεροδιάκονος 1866 353Β-242,
π’’ Παντολέων Γεωρ. 1868 1072(2v-13), πρωτόπαπας 1869 353Β-255 Πρωτόπαπας, 1870 353Β-264, 1871 353Β-269, 1873 353Β-271, 1874 353Β-288, 1900 Κώδιξ Μητροπ. Χίου  24Δ 105/94, Πρωθιερεύς 1902 348β-163,1901 348Β-164, πνευματικός  1890 1077(130r-216 πνευματικός Μονής Πλακιδιωτίσσης 1882 1076(71r-263), επίτροπος του Χριστού 1871 1073910V-27)
Μελαχρινούδιν
- [ΥΠ] ηεροδιάκος μελαχρινούδιν,
π’’σταμάτις 1782 353Α-53, 1788 (3-7Α), με το να απέθανεν ο --- 1790 352-73, //Μαρία θυγατέρα ποτέ --- 1791 347Δ-511, // ποτέ π’’παντολέος γλαβάδιν και αδελφή του η παπαδιά πρεσβυτέρα  του ποτέ --- 1792 347Δ-546
- π’’κολογιάνις[(μελαχρινός)] 1793 354-39, // αγκερού πρεσβυτέρα του π’’σταμάτη μελαχρινού θυγάτηε του ποτέ π’’παντολἐου γαρδάση 1818 348Α-94
- Ιεροδιακόνου Σταματίου Μελαχρινούδη, πλησίον ---1878 1073(51v-161), τζούκος πλησίον --- 1881 1076(15r-66), Ιεροδιάκονος Σταμάτιος Κ. Μελαχρινούδης 1882 1076(72r-266), --- 1890 1077(126r-208) (Βλέπε <π’’Ξένος>)
Μερμηκούση
- π’’ γεώργις 1792 354 -38, πλησίον π’’μερμικούσις 1810 353Α-131
- π’’σιδερ[ής] μερμικούσης [;], π’’σιδερίς μιρμικούσης 1816 347-982, π’’σιγερί μερμικούση 1821 348Α-90
- π’’Ισίδωρος 1857 354-90, π’’Ισίδωρος Γ. Οικονόμος 1866 353Β-242, --- Μυρμηκούσης 1870 1072(26v-354), --- Μερμηγκούσης 1870 Ακατ Φ.46-63, --- Μερμιγούσης  1871 1073-2r, π’’Ισίδωρος Οικονόμος 1873 353Β-276, [ΥΠ] π’’Ισίδωρος Οικονόμος(Μερμηγκούση), // Σταμάτης π’’Ισηδ. Μερμηγκούσης 1890 1077(117v-189)
ιερεύς Ισίδωρος Μαυράκης προσωρινώς εφημέριος χωριοκκλησιάς 20 Σ/βρίου 1907 Ακατ Φ.46-126
- Ιεροδιάκονος μελχισεδέκ γρηγορίου μερμικούση 1871 348Α-39, Ιεροδιάκονος μελχισεδέκ 1879 1073(69r-216)
Μηριστίς
- π’’Ιω 1782 353Α-54
Μινολάκιν/μιλονάς*
- ηεροδιάκος 1824 353Α-169, διακομιλονάκ 1825353Α-170,
π’’σταμάτις 1828 347-1095, Ομολογίες του π*  1841 Ακατ Φ.44-14, πλησίον π’’ μιλονάς [Υπ] π’’σταμάτις μιλονάκιν1843 350-103, 353-229, 1868 353Β-247
Μιχαλάκι
- π’’Ιω [ΥΠ] 1735 Ακατ Φ. 44-28, 1771 349-57, //σταμάυης του ποτέ --- 1785 355-23
- Ιεροδιάκος αγοράζει τις βίγλες της παναγίας 1749 347-256,
π’’νικολής 1766 353Α-24, 1782 353Α-53, // π’’σταμάτης του ποτέ νικόλα μιχαλάκιν 1823 353Α-160
- Ιεροδιάκος 1818 349-130,
π’’σταμάτης του ποτέ νικόλα 1823 353Α-160, 1840 350-101, πνευματικός 1842 348Α-59, 1859 (2-36), // Αγκαιρού θυγατέρα --- 1875 1073(100r-218)
Μιχάλη, του
π’’γιώργης 1771 349-57
-π’’ μανώλης 1748 347-249, [αγοράζει τον ]πύργο του Ανέμωνα ασλλ 350 1764 347-303, ο χ’’Ιω τις καλίς πουλεί τον τροχαλά όπως τον εκτίμησαν κατά θεόν οι π’’μανόλης ττου μιχάλη και π’’χ’’στεφανάκι 1795 347Δ-609
Μίχαλου,του
π’’ γεόργις 1771 347-323, 1778 347Γ-463, [ΥΠ] π’’γεώργις μίχαλος 1792 491-4, π’’γεώργις ---1801 353Α-98, αλεξάντριν πλησίον π’’μίχαλου 1801 355-32, π’’ γιώργης του μίχαλου 1809 351-28, // η πέδες του ποτέ π’’γιώργι μίχαλου,// πλησίον μαλόνις  του π’’ γεόργι μίχαλου 1814 Ακατ, //ο μιχάλης υιός του ποτέ π’’γεόργη μίχαλου 1829 317-00027 // θεωδώρα μοναχή θυγ ποτέ κοσταντή π’’γεόργη μίχαλου 1840 348Α-66
Μιχελάκι(ν/ς)
- π’’Ιω 1772 348Α-133, πουεί τα σπίτια στο λιβάδι 1778 347Γ-459
Ιεροδιάκονος 1747 348Α-47,
π’’νικολίς 1752 353Α-21, επίτροπος μονής αγίου γεωργίου ραουσίου 1764 349-52, πρόις 1771 349-57, 1782 353Α-52, ποτέ π’’νικολίς μιχελάκιν 1792 347Δ-539 // η καλί πρεσβυτέρα του --- 1801 350-55
Μιχελήτου
- π’’μανόλη, Κυριακή θυγατέρα του --- 1770 355-14
π’’μανόλης 1771 353Α-26, πρωτόπαπας 1794 351-18, 1804 352-112
- π’’μχάλης του μιχελή[;] 1804 347-784
Μουλάκιν
- Ιεροδιάκονος  1717 352-4,
π’’μιχάλης 1726 353Α-7, 1757 348Α-134, πρωτόπαπας π’’μουλάκης [ο μιχάλης;] 1770 349-54 // πλουμού πρεσβιτέρα του --- 1730 348Α-143
- Μιχαήλ Γ. [Προτείνεται διά χειροτονίαν ] Ιεροδιάκου1913 340-;
- π’’νικόλας 1713 352-1, γέροντας 1720-349-7, π’’νικόλας 1729 347-103, π’’ νικόλας 1773 351-11
- π’’σωφρόνιος ομολογίες της παναγίας 1803 Ακατ Φ. 44-42, ο χ’’ π’’σωφρόνιος μουλάκοιν βάζει ανεστάτην τον γιώργι κοβήδιν εν τι θέσι σκαλιά 1809 Ακατ Φ. 44-47
- ηεροδιάκος μουλάκι 1771 353Α-25, 1774 347-368, επίτροπος εκλησίας του χωριού 1775 348Α-128, (2-7), γεροδάκος μουλάκιν 1778 355-18, πλησίον ηιερωδιάκος μουλάκι 1782 353Α-56
- Ιεροδιάκονος Σταμάτιος 1770 349-54, πρωτόπαπας  μουλάκης 1770 349-54
- ιερεύς Σταμάτιος 1879 1074(144r-412)
Μπογιαζίς
- π’’νικολί 1717 352-4, 1727 347-97,
- πλησίον π’’[νικολίς]μπογιαζής, γέροντας 1778 347-456, 1791 353Α-66, //Ιοάνις του ποτέ π’’νικολάου 1806 353Α-110, 1821 348Α-90
- π’’ νικόλας 1824 353Α-; , // παντολέος ιώς του ποτέ --- 1835 350-99
- π’’παντολέος 1791 353Α-67, σπίτια στον αγιο αντώνιο πλησίον --- 1795 355-29, χτήτορας αγίου αντονίου (32), 1818 349-130, πνευματικός 1821 348Α-89, λεμονιά πρεσβιτέρα του ποτέ π’’παντολέου 1823 348Α-83, //μαρία θιγατέρα ποτέ --- 1827 353Α-173, //Πλουμού θυγ ποτέ --- 1828 Ακατ Φ.44-51, // πέδες του ποτέ ---1835 350-99
- π’’παντελής 1824 352Α-185, η απανοπίτροπι χ’’νικολής του διάκου και π’’παντελίς μπογιαζίς 1827 350-81, πλησίον π’’ – 1835 353Β-201
- Ιεροδιάκονος 1840 354-79,
π’’μπογιαζίς 1869 351-73
Μπόλιας /*Μπολιάκι
- Ιερωδιάκο πολιάκι 1791 353Α-65, Ιεροδιάκως* 1792 352-83, Υερρωδιάκο πωλιάκι 1793 347Δ-560, πλησίον γεροδιάκος μπόλιας 1793 353Α-79,
π’’Ιω μπόλιας 1801 347-687
- π’’μητροφάνη*, οι πέδες του --- 1784 347Γ-493, πλησίον μιτρωφάνης* 1791 353Α-68, πλησίον π’’ μιτροφάνης 1801 353Α-99
- π’’χαζίς ιερομόναχος μπόλιας  1816 348Α-100
- Ιεροδιάκος μπολάκι 1831 436-24
Μπουγουνούς, μπουνουγίς, μπουνουγούδις, πουνουγούδι
- γεώργηως π’’μιχαήλ μπουγουνού 1791 353Α-61, π’’γεόργις του ποτέ π’’μιχάλη μπουγουνού 1816 347-981
π’’ γεώργις πουνουγούδι 1795 317-00008, 1808 353Α-118, [ΥΠ] π’’γεόργις μπουνουγούδι 1810 Ακατ Φ.44
πρωτόπαπας π’’γιόργις μπουγουνούς
π’’ γεώργις μπουμουγίς 1814 355-57
π’’γεόργις μπουνουγούδι 1815 355-58
πλησίον π’’γεώργη μπουγουνού [ΥΠ] π’’γεόργις μπουνουγούδις
- ηεροδιάκος μπουνουγούς,
π’’γιάνης μπουνουγούς πήτροπος ης την παναγιάν του χορίου 1821 436-14, πατέλα πλησίον π’’γιάνι μπουγουνού 1826 348Α-75, 1828 349149
π’’ κοσταντίς μπουγιουνού 1814 348Α-106, π’’κοσταντίς πες του ποτέ Ιωάσαφ μπονουγού 1816 347-981, π’’κοσταντίς πουνουγιούς 1825 348Α-77
-Ιεροδιάκος μιχάλης μπουγινούδιν 1754 347-290,
π’’μιχάλης μπουγινούς 1763 347-302, 1775 349-63, π’’μονογιούδης 1775 349-63, π’’ μιχάλις μπουνουγούδης 1775 348Α-129, π’’μιχάλις μπουγινούς 1781 353Α-47,
π’’μιχαήλ μπουγουνού, γεώργηως --- 1791 353Α-61, ποτέ π’’μιχάλης πουγουνούς 1791 347Δ-499// μαρού θηγάτηρ ποτέ π’’μιχάλη μπουγουνού
- Ιεροδιάκος πουνουγούδι 1794 435-35, Ιεροδιάκος Παρθένιος μπουγουνούς 1795 347Δ-628
- π’’ σταμάτη μπουγουνού, στον αδελφό της --- το αμπέλι της πελάμπουδας 1816 347-970
- πλησίον ιεροδιάκος μπουνουγιούς 1808 353Α-121, 1818 348Α-93
Μυλωνάδι* / Μυλονάς
- Ιεροδιάκος 1726 351-4
-π’’γιώργις *1821 348Α-89, 1824 351-11, 1842 436-31
Νεχορουσάκι
- π’’ αλεξαντρίς 1722 347-33, πλησίον --- 1748 353Α-16
- π’’ άνθιμος 1765 347-304
- π’’παντελής 1722 350-13, 1726 354-16
Ντελάνις
- π’’νικόλας 1793 353Α-85
   [Βλέπε <Τελάνις>]
Ξένος*
- π’’ πνευματικός του μοναστηριού 1814 348Α-107, --- πνευματικός 1815 348Α-103
(*) Μελαχρινός/Μελαχρινούδης
Παντελάκιν
- διακοσταμάτης 1782 353Α-54
Παντελήκος / Πατζελίκος*
- π’’σταμάτης, πλησίον --- 1748 353Α-16, 1775 352-61,*1775 353Α-43,*1782 353Α-53
- π’’ Ιω του παντελί 1771 350-43, 1775 348Α-129
Παντούλας
- ηεροδιάκος 1791 353Α-701,
π’’παντούλας 1801 347-696, το χωριό στον π’’Ιω ηών του ποτέ παντελή --- 1803 347-736, // αργιρί πρεσβιτέρα του ποτἐ --- 1824 353Α-164, // Αγγκερού θυγατέρα ποτέ π’’γιάνι 1829 352Β-243 (Να συσχετισθεί με το π’’Ιω Κρουσουλούδης)
π’’μανώλη [Παπαμανώλη]
- νικολής του ---1782 353Α-55, επιτροπικόν προς διακονικολήν 1791 Ακατ Φ.44-19
- σταμάτιος Ιεροδιάκος του ---1822 355-74, 1826 349-143,
π’’σταμάτης του ποτέ Ιω 1833 351-50
- διάκος του ποτέ ηωάνι 1824 352Α-106
- π’’σταμάτης του ποτέ γιάνι 1829 353Α-187

Παραδείσην
- π’’παραδίσι, σταμάτιος του ποτέ μακαρίτη --- τον ηών από χορίον καλημασίαν 1678 Χ89-2v
- νικολής π’’Ιω 1721 350-8
Παρθένακας
- π’’ παντελής πλησίον---  1748 353Α-17, π’’παρθένακας 1782 352-69, // η παπαδιά του ποτέ π’’--- 1782 353Α-58
Πελαντάκιν
- π’’Ιω 1742 347-230, ο π’’γεόργις κοβίδης, π’’παντολέος απατσιανός, π’’μονέος καβανάκης πουλούν το υποστατικόν της παναγιάς και της αγίας κυριακής στη μνιγούρα, το καμινάκι στον --- 1743 347-235, [ΥΠ] --- 11761 Ακατ , πλησίον πρόης π’’πελαντάκι  1775 353Α-45, ω κοσταντίς ήως του π’’Ιω πελαντίς 1775 352-62, λεμονιά θυγάτηρ π’’Ιω πελαντή 1827 350-82, λεμονιά θυγάτηρ ποτά π’’Ιω πελαντή 1832 350-86
- π’’μιχάλης 1791 347Δ-513
- π’’μονέος πελαντακι 1772 353Α-29, μελόνα πλησίον --- 1778 355-18, // ο αρχιδιάκονος του αγίου Χίου κυρ θανάσιος του ποτέ βλαστού κυπριώτη πουλεί προς την μονούν του ποτέ --- τα μάλια 1800 347-664
- π’’χαζής  πελαντάκιν 1782 353Α-54, --- πελαντίς 1782 353Α-55, 1794 π’’χ’’ πελατής 1794 435-35, έδοκεν το κινόν χρέος του θανάτου ο π’’χ’’νεαμονίτης πελαντάκι 1801 352-104
Πεφάνιος
- Ιεροδιάκονος Στυλιανός Πεφάνης 1903 Κώδιξ Μητροπ. Χίου 185Α1247/1014
π’’ Στυλιανός  στη Μονή Πλακκιδιωτίσσης 20 Σ/βρίου 1907 ΑκΑΤ. Φ. 46-126
Πιλάκι /Πηλάκι*/πυλάκιν**
- π’’μιχάλης,  με το να ήχαν σιμφονίαν με τον --- 1771 350-43, 1793 π’’μηχάλης πηλλάκι [Υπογράφει] μπίλος, --- 1795 353Α-95, // μαρού του ποτέ --- 1795 348Α-119, // ο γεώργις του ποτέ --- 1801 347-683, //μονού θυγατηρ του --- 1791 353Α-75
- π’’παντολέον * 1817 347-1048
Πιπίδιν
- π’’Ιω 1712 350-1, 1729 352-20
Πιπής
- π’’παντολέος 1792 347Δ-526, πανεπίτροπος εκλησίας 1802 349-89, [ΥΠ]π’’παντολέος πηπής 1802 Ακατ , αγία εφιμία πλησίον π’’ηπής 1814 355-56, πλησίον του π’’πιπί 1822 348Α-88, πησίον --- 1827 353Α-174, //Λεμονιά θυγ ποτέ --- 1868 Ακατ Φ.44-56
Πιτσιλός
- π’’μιχάλης 1841 349-213
Πουνουγούδι
- π’’ γεόργις [ΥΠ] 2/8/1801 Ακατ., --- [ΥΠ] 10/8/1807 Ακατ.
Πρινάριν
- π’’Ιω, ο νικολής του --- 1721 350-8, γέρων του χωρίου 1723 Ακατ. Φ.44-26
πλησίον --- 1748 353Α-16
- π’’νικολής 1766 (6), κουλουρής πλησίον --- 1772 348Α-133, του ποτέ --- 1775 348Α-128, // Μιχάλης του ποτέ --- 1786 352-76, ο μιχάλης του ποτέ νικολή πρίνου 1806 348Α-114, //λεμονιά συβίος του παντελή π’’πρίνου 1778 Ακατ Φ.44-30
- π’’ σηληβέστρος , πλησίον --- 1791 353Α-62
Πρώης
- π’’γεώργης 1841 349-213
Ραπτάκη/Ραφθάκη*
- διακοραπτάκη  1821 348Α-89, πλησίον διακοραφτάκι 1826 352Α-221, Ιεροδιάκος --- 1831 349-165,
π’’ γεώργις ραυτάκι, πλησίον π’’γεὠργιος του ποτέ χ’’Ιω ραφθακι 1832 352Β-257, πρωτόπαπας ---* 1839 (2-22), 1840 349-205, 1841 353Β-210, π’’χ’’ γεόργιος ράυτης 1842 347-1345, χ’’π’’ γεόργις ραπτάκι 1843 353Β-229, π’’χ’’ραφθάκης 1859 (2-37)
Σαγιάδιν
- σταμάτης π’’ σαγιά 1721 350-10
- π’’γεόργις 1729 354-26
Σαμακουρής
π’’ Ιω, από τιν πρες βιτέραν του ποτέ --- τι θέσι ρουσίαν 1712 347-17
Σανταλάρις
- Διαο Ιω, αγιος Παντελεήμονας πλησίον --- 1881 1076(1r-1), Ιεροδιάκονος Ιω 1882 1076(45v-169) [Βλέπε και <Καπανής>]
- π’’κοσταντίς 1814 348Α-106, 1821 348Α-89, ήδοκεν τωκηνόν χρέως του θανατου 1834 352Β-292, // Ιωάνης ποτέ --- 1841 353Β-219
- π’’χ’’Κωσταντίνος 1883 1077(4r-6), μονολιά πλησίον --- 1885 1077(33r-56), π’’ χ’’ Σανταλάρης [Υπογράφει] π’’χ’’ Κωσταντίνος Καμπανής
- π’’σταμάτις 1761 352-37, 1781 353Α-57, // ο γιανις του ποτέ --- 1791 352-76, [ΥΠ] π’’χ’’ Κωσταντίνος Σανταλάρης 1888 1077(96v-152)
Σίδερουτου
- π’’, Ιω --- 1722 353Α-2, μιχάλι Ιω --- 1758 353Α-23
- π’’Ιω 1726 354-17, 1729 347-135
Σπουνουδάκιν [Σπανουδάκιν;]
π’’ 1773 351-11
Σταγγουλάκι
- π’’ σταμάτις 1771 353Α-28, 1774 347-373, 1781 349-67, ποτέ --- 1781 489-32, π’’σταμάτις σταμούλη σταγγουλάκι 1771 349-57, // πρεσβυτέρα --- 1781 347Γ-467
Σταματάκιν, Ιω π’’ 1717 [ΥΠ]Ακατ Φ. 44-55, // μονού θιγατέρα του μιχάλη π’’σταματάκην 1730 355-9
Σταμουλάκι
- Ιεροδιάκονος 1766 (2), π’’ σταμάτις 1770 355-14, 1772 352-48
- διακοσταμάτης, πλησίον --- 1782 353Α-55, Κοσταντή ποτέ διακοσταμάτη 1791 353Α-62
- διακοσταμάτη 1792 351-15,//Γεώργιος του διακοσταμάτι 1801 (436-4)

Σταμούλης
- π’’ γεώργιος, πλησίον --- 1869 353Β-261, [απρεπής συμπεριφορά ως κληρικού] 1888 340-; , 1889 1077(1004-158),// Λεμονία συμβίος --- 1880 348Β-177
- π’’Ιω, λογαριασμός π’’Ιω σταμούλη με τον π’’μιχάλι μαβράκιν [ΥΠ] 1 δεκ 1717 Ακατ Φ.44-55, γούμενος χωριοκλησιάς 1724 351-3 / 1725 351-6, π’’σταμούλις 1729 352-15
- διακο Ιω του ποτέ σταμάτη 1833 353Α-194, 1834 352Β-293, Ιω ποτέ Σταματίου νοταρίου καλιμασίας  1863 Ακατ Φ.44-97, διακο Ιω ποτέ π’’Σταματίου 1869 347-1487, // κάλαμος πλησίον σταμάτης --- 1868 1071-377v
- διακο γιάνις του μονέου 1824 351-12, διακοΙω ποτέ 1835 353Β-203
- διακο μονέος, Ιω γιος του --- 1818 347-1055, διακογιάνις του --- 1824 351-12, διακοΙω του ποτέ μονέου σταμούλη 1832 347-1153
* διακογιάνις σταμούλις βεκίλης 1825 436-17 και 1827 352Α-234
* Μαρία σινβήα του διακογιάνη σταμούλη 1829 353Α-183
   (*) αδιευκρίνιστο αν πρόκειται για το διακοΙω του μονέου ή σταμάτη
- π’’νικολής 1816 353Α-149, πλησίον --- 1827 353Α-174, [εις Κωνσταντινούπολιν] 1828 347-1096, ορίζεται πνευματικός 1831 (2-21), --- του ποτέ χ’’Ιω 1832 352Β-279, Πρωτόπαπας 1843 317-00024, πνευματικός πατέρας του Ιωάννι ποτέ Κοστ. Σταμούλι 1846 353Β-236,// Λεμονιά θυγ ποτέ --- 1869 353Β-269
- π’’παντελής, πλουμού θυγ ποτέ --- 1828 Ακατ Φ.44
- π’’σαράντος 1801 317-00010
- ηεροδιάκος σταμάτιος [διορισμός του ως νοταρίου] 1798 (29),
π’’σταμάτης 1800 352-102, 1810 355-50, 1821 354-65, // γιάνις του ποτέ --- 1823 353Α-162 ηωάνις του ποτέ --- 1829 348Α-73, [ΥΠ] Ιωάνης ποτέ π’’Σταματίου Σταμούλη νοταρίου Καλιμασιάς 1863 Ακατ Φ.44-9
 // λεμονιά θηγατέρα ποτέ --- εις την σκαβίαν [σύζυγος ο Ιωάννης ποτέ παντελή σταμούλη] 1828 Ακατ Φ.44-51, , // σίδερος ηός του ποτέ --- 1836 350-100,// Μιχαήλ π’’ Σταματίου Στεφανάκη /Σταμούλη 1877 1072(80v-876)
- Ιεροδιάκονος Στυλιανός Ιω 1885 1077(46r-81)
- Ιεροδιάκονος Στυλιανός του Ματθαίου Ιω 1880 348Β-168
- Ιεροδιάκονος Στυλιανός Στ. 1882 1076(34v-137,
* πλησίον Ιεροδιακόνου Στυλιανού 1878 1074(54v-171)
*  πλησίον Διακο Στυλιανού 1890 1077(125r-205)
* π’’ Στυλιανός 1895 1067-85
   (*) Δυνατό να ανήκουν στον Ιεροδιάκονο Στυλιανό του Ιω, Ματθαίου ή Στ.
Στεφανάκιν
Ιώς π’’ 1726 353Α-6
- διακογιάννης 1842 436-31
- π’’μιχάλης 1742 353Α-6, ο π’’Ιω αντριάδης πουλεί την μερίαν με τον πύργοστον --- 1769 347-309, πρωτόπαπας 1778 347-456 / 1791 347Δ-503 / πρωτόπαπας χαζί --- 1797 436-0
- π’’ μιχάλης 1820 355-72,  π’’στεφανάκης 1828 349-149
Στεφανής
- π’’ μιχάλης 1791 354-35
- π’’νικόλας του 1712 354-2, 1713 352-3
Στρατίδιν
διάκος, πελάμπουδα πλησίον --- 1824-353Α-169 [Καλλιμασιώτης;]
Στρογγιλός
- πλησίον ο π’’ 1791 353Α-70, 1801 353Α-96, 1823 352Α- 179
Σύλλας /Τζίλας*/Τσίλας**
- Ιεροδιάκονος , Δημήτριος --- 1868 1072(6v-86), --- ήως του Μιχαήλου** 1868 1071-148r, καμπιά πλησίον ορφανά ---* 1868 1071-155v, Μαρού θυγ αποθανόντος ---* 1883 1077(16r-28), Αγκερού θυγ Ανεγνώστου Ψαλτάκη χήρα --- Δημ * 1884 1077-(21v-36)
Σφιχτάριν
- π’’μιχάλη, λεμονιά πρεσβυτέρα υου --- 1726 353Α-6
Σωτηράκις
- Ιεροδιάκος 1815 347-928, 1818 436-11, η πέδες του ποτέ --- 1825 352Α-205
Ταλάκιν
π’’παντελίς 1748 347-241
Τελάνις
- π’’ σταμάτις 1835 351-52, π’’χ’’ --- 1840 347-1312
  [Βλέπε <Ντελάνις>]
Τελιτάκης
π’’Ιω 1737 347-222
Τζίλας/Τσίλας [Βλέπε Σύλλας]
Τσιράκι
- π’’παντελής 1712 347-15, [ΥΠ] π’’παντελής τζιράκιν 1717 Ακατ Φ44-55, γέροντας 1721
Φιστουρής
- π’’μιχάλης 1749 347-280, πλησίον π’’φιστουρής 1795 353Α-91
Χαζίς
- π’’ κωσταντής, πουλη στον π’’Ιω τις καλίς το υποστατικόν εν τη θέσι αγιος Ιω λαγοτόπι 1794 347Δ-589
- π’’νικόλας 1746 347-270, ποτέ γεόργη χαζή [μύλος στον ανέμωνα]1781 347Γ-470, // Σταμάτης του ποτέ --- 1791 353Α-75
Χαντράκιν
- π’’μονέος 1726 352-10, 1730 347-99
Χριστοφής
- Ιεροδιάκονος του Χριστοφή θεοδόρου 1832 351-44, γεώργιος χριστφής --- 1832 347-1173, --- Χριστοφής 1840 349-205, --- Χριστοφής 1841 355-94,
π’’ γεώργιος 1842 347-1368, [Διαθήκη] 1875 1073(112r-245), 1877 353Β-269

- π’’Δημήτρης 1881 353Β-328

Δημήτρης Δ. Μελαχροινούδης

΄΄ Νοτιοχωρούσης  ΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: