Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τῶν Χριστουγέννων (2016)


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: