Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010

Άγιος Αιμιλιανός επίσκοπος Κυζίκου ο Ομολογητής (8 Αυγούστου)

Ο άγιος Αιμιλιανός έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα και ήταν Επίσκοπος Κυζίκου, από το 787 μέχρι το 815. Έζησε και έδρασε κατά την εποχή της Εικονομαχίας. Αγωνίστηκε με όλη τη δύναμη που του παρείχε ο Θεός για την τιμητική προσκύνηση των αγίων εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο εικονομάχος Λέων ο Ε΄ ο Αρμένιος.
Αθλητής της Ορθοδοξίας, μιλούσε θερμότατα γι’ αυτή και ενίσχυε παντοιοτρόπως και όλους εκείνους οι οποίοι υπέφεραν εξ αιτίας του σκληρού διωγμού των εικονομάχων. Αγωνίσθηκε με σθένος εναντίον της αιρέσεως των εικονομάχων και πρωτοστάτησε στην αναστήλωση των ιερών εικόνων. Δοκίμασε ποικίλους πειρασμούς, θλίψεις, διωγμούς και εξορίες, αφού οι αιρετικοί τον πολέμησαν με κάθε τρόπο. Πέθανε τελικά εξόριστος, σαν γνήσιος Ομολογητής της ορθής πίστης.
Η μνήμη του τιμάται στις 8 Αυγούστου. Η Ακολουθία του εκδόθηκε συμπληρωμένη το έτος 1876 από τον Μητροπολίτη Κυζίκου Νικόδημο. 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Μαρτύρων ὁμότροπος, Ἱεραρχῶν καλλονή, ὁσίων ἀγλάϊσμα, Ὀρθοδοξίας φωστήρ, Αἰμιλιανὲ πανσεβάσμιε· ἤλεγξας τοῦ τυράννου, τὴν ἀντίθεον πλάνην, ἄνωθεν ἠξιώθης, τῶν στεφάνων τῆς νίκης, καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς τοῦ Λόγου εἰκόνος διαγράψας τὴν ἔλλαμψιν, Αἰμιλιανὲ Ἱεράρχα διὰ βίου ὀρθότητας, τὴν ἔνσωμον Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐδίδαξας τιμᾶσθαι εὐσεβῶς, διὰ τοῦτο ὡς ποιμένα καὶ ἀθλητήν, τιμῶμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τῷ παρασχόντι σοι Ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δωρουμένῳ διὰ σοῦ, πᾶσι τὴν ἄφεσιν.

Λαϊκή ευσέβεια – εκδηλώσεις τιμής

Με εξαιρετική λαμπρότητα τιμά ο λαός της Χίου τη μνήμη του Αγίου Αιμιλιανού του Ομολογητού με διήμερο εορτασμό, 7 και 8 Αυγούστου.
Την παραμονή της εορτής του μεταφέρεται με πομπή η ανθοστολισμένη παλαιά εικόνα του Αγίου, που φυλάσσεται στην Καλλιμασιά. Τη συνοδεύουν νέοι και νέες με παραδοσιακές στολές, που μαζί με πολλούς προσκυνητές επιβιβάζονται σε πλοιάρια, ψαροκάικα και φουσκωτά σκάφη (Ο Άγιος είναι προστάτης και του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Χίου).
Η θαλάσσια νηοπομπή φθάνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο μώλο της παραλίας που έχει το όνομα του Αγίου, όπου αναμένουν κλήρος, αρχές, στρατός και πλήθος προσκυνητών και όλοι μαζί ανεβαίνουν πεζή μέχρι τον πανηγυρίζοντα ναό του Αγίου, ενώ οι καμπάνες χτυπούνε χαρμόσυνα και ακούγονται οι συριγμοί των πλοιαρίων.
Ανήμερα της εορτής μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας παρασκευάζεται και προσφέρεται σε όλους το παραδοσιακό χταποδοπίλαφο.
Κατά τη χιακή Παράδοση ο Άγιος Αιμιλιανός θεραπεύει, εκτός από τα άλλα νοσήματα, και την αφωνία των νηπίων. Για παιδιά, που αργούσαν να μιλήσουν ή που έχαναν τη φωνή τους από φόβο ή από  κάποια ασθένεια, οι γονείς έκαναν τάματα στον Άγιο για να τα θεραπεύσει. Μαρτυρείται ότι πολλά θαύματα ο Άγιος έχει επιτελέσει και πολλά παιδιά βρήκαν τη φωνή τους.
Ι. Ν. Αγίου Αιμιλιανού Καλλιμασιάς Χίου
Οι φωτογραφίες ανήκουν στο koimisikallimasia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: