Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Απολυτίκιο Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου


Απολυτίκιο. Ήχος δ’ (Ταχύ προκατάλαβε)
Τρισάριθμον σύνταγμα, των Αθλητών του Χριστού, συμφώνως
τιμήσωμεν, ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα
τον γενναίον, και Βικέντιον άμα, τούτοις συνευφημούντες,
Στεφανίδα την θείαν. Αυτών Χριστέ Ικεσίαις, πάντας ελέησον.

Διαβάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: