Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Απολυτίκιο Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ


Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ Ταχὺ προκατάλαβε

Χριστῷ ἐκ νεότητος ἀκολουθήσας θερμῶς, εὐχαῖς καὶ δεήσεσιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ Σαρώφ, ὡς ἄσαρκος ἤσκησας· ὅθεν τοῦ Παρακλήτου, δεδεγμένος τὴν χάριν, ὤφθης τῆς Θεοτόκου, θεοφόρος θεράπων· διὸ σε μακαρίζομεν, Σεραφεὶμ Πάτερ Ὅσιε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: