Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 564/162/27-2-2013

Ἀρ. Πρωτ.: 564
ρ. Διεκπ.: 162
Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ἀριθ. 820/394/22-2-2013 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «περί τῆς ἐπαναφορᾶς ἐν ἰσχύι τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Διευθύνσεως Ναοδομίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νόμος 4122/2013, ΦΕΚ Α΄ 42/19-2-2013), πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: