Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Γραμματέας: Ιωάννης Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Νικόλαος Ισ. Ανδρεάδης

Μέλη: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης

Θητεία: 1/1/2008 - 31/12/2010 (υπ' αριθμόν 708/1-1-2008 απόφαση Ι. Μητροπόλεως Χίου)