Ἀπολυτίκιον, τῆς Πεντηκοστῆς Ἦχος πλ. δ' Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Μνημόσυνο πάντων των κεκοιμημένων ομογενών Καλλιμασιωτών

Την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 θα λειτουργηθούμε στο Μοναστήρι μας. Θα τελεστεί ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των κεκοιμημένων ομογενών μας και των μελών της Αλληλοβοηθητικής αδελφότητας "Άγιος Αιμιλιανός" Αμερικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: