Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το βιβλίο με τους Χαιρετισμούς και τον Παρακλητικό Κανόνα στον Άγιο Αιμιλιανό, επίσκοπο Κυζίκου.

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς εξέδωσε το βιβλίο "Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ εἰς τόν ἐν Ἁγίοις Πατέρα ἡμῶν ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΖΙΚΟΥ ἐξαιρέτως τιμώμενον ἐν Καλλιμασιᾷ Χίου".

Το βιβλίο παρήχθη από τις εκδόσεις "άλφα πι" του Γιάννη Παληού, έχει έγχρωμο πλαστικοποιημένο εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, και εσωτερικά 40 σελίδες με διχρωμία. Στο εξώφυλλο δεσπόζει η ιερά εφέστια εικόνα του Αγίου Αιμιλιανού, επισκόπου Κυζίκου, του Ομολογητού, η οποία κάθε χρόνο έρχεται τιμητικά δια θαλάσσης και κατόπιν λιτανεύεται ως το πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ιερό Ναό, κατά την 7η Αυγούστου, παραμονή της εορτής του Αγίου. Ο Ναός του Αγίου Αιμιλιανού απεικονίζεται στο οπισθόφυλλο. Η έκδοση των 1500 αντιτύπων κατέστη δυνατή δια δωρεών εις μνήμην των αοιδίμων Ιωάννου και Γεωργίου Γανιάρη.

Αντί άλλης παρουσίασης παρατίθεται στη συνέχεια το "Προλογικό σημείωμα", που βρίσκεται στις σελίδες 4 και 5 του βιβλίου:

Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός ἐπίσκοπος Κυζίκου συγκαταλέγεται στούς Ὁμολογητές Ἁγίους της Πίστεώς μας, ἀφοῦ ὑπερασπίσθηκε τήν τιμητική προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων στήν πιό σκληρή, μάλιστα, περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας.

Ἡ τιμή τοῦ Ἁγίου ἔφθασε καί στήν Ἁγιοτόκο Χίο καί ρίζωσε βαθιά στήν Καλλιμασιά, στήν ὁποία ἀπό πολύ παλιά ὑπάρχει Ναός τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ, στήν ὁμώνυμη παρα θαλάσσια πε ριοχή.

Πλῆθος πιστῶν συρρέει κατά τήν 7η καί 8η Αὐγούστου, γιά νά συμμετάσχει στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου καί νά προσκυνήσει τήν παλαιά ἐφέστια εἰκόνα Του.

Γιά τόν Ἅγιο Αἰμιλιανό τόν ὁμότροπο τῶν μαρτύρων, τήν καλλονή τῶν Ἱεραρχῶν, τό ἀγλάϊσμα τῶν ὁσίων, τόν φωστήρα τῆς Ὀρ θοδοξίας, συνέγραψε ἀσματική ἀκολουθία ὁ Μητροπολίτης Ἀγχιάλου Βασίλειος καί τήν ἐξέδωσε τό 1876 ὁ καταγόμενος ἀπό τή μητέρα του ἀπό τήν Καλλιμασιά τῆς Χίου, Μητροπολίτης Κυζίκου Νικόδημος. Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀμερικῇ Καλλιμασιωτῶν «ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός» ἐπανεξέδωσε τήν ἀκολουθία τό 1981.

Ἡ εὐλάβεια πρός τόν Ἅγιο ὑπῆρξε ἡ γενεσιουργός αἰτία τῆς δημιουργίας Παρακλητικοῦ Κανόνος καί Κανόνος μετά Χαιρετισμῶν (Ἀκαθίστου Ὕμνου) εἰς τόν ἐν Ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Αἰμιλιανόν Ἐπίσκοπον Κυζίκου ἀπό τόν Μεγάλο Ὑμνογράφο τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρα Χαραλάμπη Μ. Μπούσια στά τέλη τοῦ 2012.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος παρεῖχε τήν ἀρχιερατική του εὐλογία γιά τή χρήση πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου τοῦ Παρακλητικοῦ αὐτοῦ Κανόνος καί τοῦ Κανόνος-Χαιρετισμῶν Του.

Ἡ ἔκδοση καί τῶν δύο ἀκολουθιῶν σέ ἓνα βιβλίο, γιά νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό ὅσους εὐλαβοῦνται τόν Ἅγιο Αἰμιλιανό και πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, κατέστη δυνατή μετά ἀπό δωρεές εἰς μνήμην τῶν ἀοιδίμων Ἰωάννου Γ. Γανιάρη καί τοῦ υἱοῦ του Γεωργίου Ἰ. Γανιάρη. Ὁ Ἰωάννης Γανιάρης ὑπῆρξε ἐπί εἰκοσαετία πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Καλλιμασιωτῶν Ἀμερικῆς «ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός».

Εὐχαριστίες ὀφείλονται στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Μᾶρκο, στόν Δρα Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μεγάλο Ὑμνογράφο τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, στόν κ. Ἀριστείδη Θεοδωρόπουλο, Ἐκπαιδευτικό, στήν κ. Αἰκατερίνη Γανιάρη καί σέ ὅσους προσφέροντας στή μνήμη τῶν ἀοιδίμων Ἰωάννου καί Γεωργίου Γανιάρη ἒγιναν χορηγοί τῆς παρούσας ἔκδοσης.

Καλλιμασιά Χίου, 2 Ἰουλίου 2015

Ὁ Ἐφημέριος

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Κωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: