Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ Ο οικοδομηθείς το 1846 περικαλλής και ιστορικός Μητροπολιτικός Ναός στο μαγευτικό νησί του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη


Στο κέντρο της πρωτεύουσας του καταπράσινου νησιού της Σκιάθου με τη μακρόχρονη κολλυβαδική παράδοση δεσπόζει ο περικαλλής και ιστορικός Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Τριών Ιεραρχών, στον οποίο φυλάσσεται ως πολύτιμος πνευματικός θησαυρός η σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εικονιστρίας (ή Κουνίστρας όπως είναι ευρυτέρα γνωστή), που είναι η πολιούχος και έφορος της Σκιάθου και το ιερό σέμνωμα των απανταχού της Γης Σκιαθιτών.

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Η επάνοδος του ιερού Χρυσοστόμου, ήτοι Ανακομιδή του σεβασμίου λειψάνου αυτού

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, Ἂρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἐκοιμήθη καθ᾽ ὁδὸν πρὸς τὴν ἐξορία, στὴν πόλη Κουκουσὸ τῆς Μικρασίας τὴν 14η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 407.

Τὸ ἤδη «ἀραχνῶδες σωμάτιον», το ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὴν πεζοπορία ἐπὶ ἕνα μῆνα σῶμα τοῦ Ἁγίου, δὲν ἄντεξε τὶς κακουχίες. Τὰ τελευταῖα λόγια του ἦταν: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας Θεοδόσιος προσπάθησε τὸ ἔτος 438 νὰ μεταφέρει τὸ ἱερὸ του λείψανο στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἅγιος ἀρνεῖτο καὶ ἔμενε ἀκίνητος, κατὰ τρόπο θαυματουργικό. Τότε ὁ Αὐτοκράτορας ἀναγκάστηκε νὰ τοῦ ἀπευθύνει τὸ ἑξῆς γράμμα μετανοίας:

Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2013 - Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 3
Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2013
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
(Ἑβρ. ζ΄ 26-28, η΄1-2)

«τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς,
ὅσιος, ἄκακος...ἑαυτόν ἀνενέγκας»

Μέ τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού σήμερα ἑορτάζουμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διαβάστηκε στήν Ἐκκλησία τμῆμα τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στό ὁποῖο γίνεται λόγος γιά τήν Ἀρχιερωσύνη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, μᾶς δίνεται σήμερα ἡ δυνατότητα νά δοῦμε μερικές πλευρές τῆς μαρτυρικῆς Ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ καί τῶν φορέων της.

Πρόγραμμα Ιματιοθήκης της Αγάπης από 21/1/2013

Ημέρες                         Ώρες
ΔΕΥΤΕΡΑ                   9:00 - 13:30
ΤΡΙΤΗ                         9:00 - 13:30
ΠΕΜΠΤΗ                   9:00 - 13:30
Σημείωση: Μόνο την Τρίτη και την Πέμπτη, θα γίνεται η παράδοση ιματισμού.
Την Δευτέρα θα γίνεται η συσκευασία, τακτοποίηση και γενικά οι όποιες εργασίες απαιτούνται από τις εθελόντριες της ιματιοθήκης
Καλό θα είναι πριν από κάθε κίνηση (παράδοσης ή παραλαβής ιματισμού) η επικοινωνία με τους πατέρες:
π. Αντώνιο: 6938745553
π. Μιχαήλ: 6937151438 

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου - 20 Ἰανουαρίου 2013

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 2
Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου
20 Ἰανουαρίου 2013 Β΄Κορ. δ΄ 6 – 15)
«...Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, 
ὅς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν...»