Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Οι Τρεις Ιεράρχαι (+) Ιωάννου Φουντούλη

Την 30η Ιανουαρίου εορτάζει η Εκκλησία την μνήμη των τριών μεγάλων Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Δεν πρόκειται περί «μνήμης» με την κυρία έννοια της λέξεως, δηλαδή επετείου του θανάτου των Πατέρων αυτών, αλλά περί κοινής εορτής, «συνάξεως» κατά την λειτουργική ορολογία. Ο Μέγας Βασίλειος απέθανε την 1η Ιανουαρίου του έτους 379 και η μνήμη του εορτάζεται, ως γνωστόν , την 1η Ιανουαρίου. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος την 25η Ιανουαρίου του έτους 389, και την 25η Ιανουαρίου εωρτάσαμε την μνήμη του. Τέλος ο Χρυσόστομος απέθανε στην εξορία την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 407, κατά την ημέρα της εορτής της Υψώσεως του τιμίου Σταυρού, η μνήμη του όμως μετετέθη, λόγω του ύψους της δεσποτικής εορτής της ημέρας αυτής, και εορτάζεται την 13ην Νοεμβρίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ,ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
Ἀριθ. Πρωτ.: 95                                     Ἐν Χίῳ τῇ 19ῇ Ἰανουαρίου 2012

Ἀριθ. Διεκπ.: 49 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

Πρός
τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
τῶν Σχολείων τῆς Περιφερειακὴς Ἑνότητος Χίου

Ἐνταύθα

Ἀγαπητὰ μου παιδιά.

Στά πρόσωπα τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀναγνωρίζουμε τούς ἐπιφανέστερους ἐκπροσώπους μιᾶς πλειάδας ἐμπνευσμένων πρώιμων Πατέρων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν φωτεινά ὁρόσημα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῶν Γράμματων μέ παγκόσμια ἀκτινοβολία. Κορυφαῖα πνευματικά ἀναστήματα, μέσα ἀπό τήν λαμπρότητα τοῦ βίου τους μᾶς κληροδότησαν ἕνα κολοσσιαῖο συγγραφικό καί ὁμιλητικό ἔργο, πραγματικά ἀδαπάνητο θησαυρό γλώσσας, παιδείας καί ἐπιστήμης, τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νά μελετᾶται καί νά ἐμπνέει σέ οἰκουμενική κλίμακα.

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Η Βασιλόπιτα των Κατηχητικών μας (φωτο)

  
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 μετά τη Θεία Λειτουργία ευλογήθηκε η Βασιλόπιτα των Κατηχητικών της ενορίας μας στον Ιερό Ενοριακό Ναό της Παναγίας μας.

Εκτενές φωτογραφικό υλικό από τα Θεοφάνεια στον Άι Γιάννη

Αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Ιωάννου Καλλιμασιάς, Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012, ημέρα των Θεοφανείων. Αγιασμός των Υδάτων. 

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Ο εορτασμός των Θεοφανείων στην Καλλιμασιά (φωτο)


Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη εορτάστηκε στην Καλλιμασιά, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων.

Στις 7 π.μ. οι καμπάνες της Παναγίας της Καλλιμασιάς ανήγγειλαν την έναρξη της ακολουθίας του Όρθρου των Αγίων Θεοφανείων με τους ιεροψάλτες να διαβάζουν τα ιερά γράμματα και να ψάλουν τους ύμνους της εορτής, που είναι εμπνευσμένοι από το σωτηριολογικό γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος.

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

Απολυτίκιο των Αγ. Θεοφανείων - 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Ευχές για το Νέο Έτος