Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

26 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 4
Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου)
26 Ἰανουαρίου 2014
Λουκᾶ ιθ', 1-10

Ἡ πορεία διὰ μέσου τῆς μετάνοιας καταξιώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ πνευματικὲς κορυφογραμμές. Ἀκριβῶς, σ’ αὐτὴ τὴ χρονικὴ στιγμὴ ἡ Ἐκκλησία προβάλλοντας τὸ παράδειγμα τοῦ Ζακχαίου στέλνει τὸ πιὸ ἰσχυρὸ μήνυμα στὸν ἄνθρωπο. Ὅσο καὶ ἂν ἔχει πέσει στὴ ζωή του, ὅσο καὶ ἂν βιώνει τὴν τραγικὴ ὀδύνη στὸ χῶρο τῆς ἁμαρτίας, ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας ἁπλώνεται σ’ ἕνα εὖρος ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ βυθίζεται στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας. Ἀντίθετα, ἡ ἐκζήτηση τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγει τοὺς ὁρίζοντες τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς χαρᾶς καὶ μεταβάλλεται σὲ ὁδοδείκτη ἀληθινῆς ζωῆς. Αὐτὸ ἔπραξε καὶ ὁ Ζακχαῖος, ὁ ὁποῖος, ζητοῦσε μετὰ μανίας νὰ δεῖ τὸν Ἰησοῦ.

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Ιερά Αγρυπνία Οσίου Αρσενίου του εν Πάρω στην Καλλιμασιά


ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Τα στοιχεία γράφτηκαν όπως βρέθηκαν στους κώδικες του Ιστορικού Αρχείου Χίου και της Βιβλιοθήκης Κοραή.
Οι αριθμοί  αφορούν τις χρονολογίες που ο ιερωμένος έφερε το βαθμό ή τίτλο του.
Οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη Κοραή  έχουν τον αριθμό Χειρογράφου 83,87,90,92,94,96,105 Τα ακαταχώρητα χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης Κοραή σημειώνονται με το <Ακατ.> και ακολουθεί ο αριθμός φακέλλου

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ (1392 – 1444) Ο αναδειχθείς σε φλογερό υπέρμαχο και ακράδαντο στύλο της αμωμήτου ορθοδόξου πίστεως θεόπνευστος και πανευκλεής ιεράρχης της Εφέσου

Μεταξύ των φωτισμένων ιεραρχών, μεγάλων διδασκάλων και φλογερών προμάχων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο τιμώμενος στις 19 Ιανουαρίου Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο αγωνιστής Επίσκοπος της Εφέσου, ο οποίος αναδείχθηκε ο αδιάψευστος μονομάχος, ο φλογερός υπέρμαχος και ο πιστός φύλακας της Ορθοδοξίας των Ανατολικών Γραικών απέναντι στην επιρροή και απειλή του Παπισμού της Δύσεως. Γι’ αυτό και υπήρξε μέγας ευεργέτης και λαμπρός φωστήρ του Έθνους των Ελλήνων, αφού κράτησε στους ώμους του ανόθευτο όλο τον πνευματικό πλούτο της Ορθοδοξίας, γενόμενος «ὄργανον τοῦ Παρακλήτου», «θεοκρότητος σάλπιγγα τῆς θεολογίας», «ὑπέρμαχος τῶν εὐσεβῶν δογμάτων», «θερμότατος ζηλωτής τῆς πατροπαραδότου ὁμολογίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως», «ἀνατροπέας τῆς παπικῆς ἀλαζονείας», «ἀκένωτος ποταμός τῶν εὐσεβῶν συγγραμμάτων». 

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

19 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (τῶν Δέκα Λεπρῶν)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 3
Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (τῶν Δέκα Λεπρῶν)
19 Ἰανουαρίου 2014
Λουκᾶ ιζ', 12-19

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς φέρνει ἐνώπιον μίας πραγματικότητας ἡ ὁποία μαστίζει καὶ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο. Εἶναι τὸ φαινόμενο τῆς ἀχαριστίας τὸ ὁποῖο χαράσσει ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ κυρίως ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

12 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 2
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
12 Ἰανουαρίου 2014
Ματθ. δ΄, 12-17

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ διήγηση ἀνοίγει ἐνώπιόν μας ἀλήθειες οἱ ὁποῖες μᾶς ὁδηγοῦν στὸ ἀληθινὸ φῶς ποὺ προσφέρει μόνον ὁ Χριστός. Βέβαια, κάποια φῶτα ὑπῆρχαν καὶ στὴν ἀρχαιότητα, ἀλλὰ αὐτὰ ἦταν πολὺ ἀμυδρὰ καὶ ἀδύναμα γιὰ νὰ φωτίσουν τὸ δρόμο τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὴν πραγματικὴ σωτηρία. Αὐτὰ τὰ φῶτα ἀφοροῦν στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ διατύπωναν μὲν κάποιες “σοφίες” οἱ ὁποῖες ὅμως ἐκινοῦντο σὲ πολὺ ρηχὰ νερὰ καὶ δὲν εἶχαν καθόλου τὸ βάθος τοῦ ζωντανοῦ νεροῦ ποὺ προσφέρει ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ" ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τις σχολές Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως  Χίου Ψαρών και Οινουσσών, ανακοινώνεται ότι οι συναντήσεις για το μήνα Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

5 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 1
Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων
5 Ἰανουαρίου 2014
Μάρκ. α, 1-8

Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων ἀναφέρεται στὴ δράση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἐκπληρώνονται δύο προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.