Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Παντελής Νεαμονίτης 
Γραμματέας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Ταμίας: Γεώργιος Γιαννούμης
Μέλος: Κωνσταντίνος Γιαλούσης

_____________________________________________

1/1/2020 - 31/12/2022

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Παντελής Νεαμονίτης 
Γραμματέας: Δημήτριος Κουκής
Ταμίας: Γεώργιος Γιαννούμης
Μέλος: Νικόλαος Ζαχαράκης 


_____________________________________________

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Παντελής Νεαμονίτης 
Γραμματέας: Γεώργιος Γιαννούμης
Ταμίας: Μιχαήλ Ψαλτάκης
Μέλος: Ιωάννης Κρεατσάς 


_____________________________________________

1/1/2014 - 31/12/2016

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου
Γραμματέας: Παντελής Μάντικας του Αντωνίου
Παντελής Νεαμονίτης του Νικολάου (1931/1128/15-10-2014 Ι.Μ.Χ.)
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Διαμαντής Βάκης του Σταύρου


_____________________________________________

1/1/2011 - 31/12/2013

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου
Γραμματέας: Παντελής Μάντικας του Αντωνίου
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Διαμαντής Βάκης του Σταύρου

_____________________________________________

1/1/2008 - 31/12/2010

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου
Γραμματέας: Παντελής Μελαχροινούδης του Νικολάου (+30/1/2009)
Παντελής Μάντικας του Αντωνίου (63/9-2-2009 Ι.Μ.Χ.
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Στυλιανός Κουμελάς του Ιωάννου
Διαμαντής Βάκης του Σταύρου (346/21-7-2010)
_____________________________________________

1/1/2005 - 31/12/2007 (727/3-12-2004 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Παντελής Μελαχροινούδης του Νικολάου
Δημήτριος Στεφανίδης του Ιωάννου (από 17/10/2005) 
Γραμματέας: Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Κωνσταντίνου
Παντελής Μελαχροινούδης του Νικολάου (από 17/10/2005) 
Ταμίας: Σταμάτιος Συράκης του Αχιλλέα
Μέλος: Στυλιανός Κουμελάς του Ιωάννου

_____________________________________________

1/1/2002 - 31/12/2004

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Περικλής Πελαντής του Βλασίου
Γραμματέας: Ιωάννης Κοντοποδιάς του Παντελή
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Μέλος: Ελπιδοφόρος Μίχαλος του Στεφάνου


_____________________________________________

1/1/1999 - 31/12/2001 (825/1-1-1999 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Οικονόμος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αργυρούδης του Κωνσταντίνου (ως 2/11/1999
Περικλής Πελαντής του Βλασίου (από 27/12/1999 - 925/8-12-99 Ι.Μ.Χ.)
Γραμματέας: Ιωάννης Κοντοποδιάς του Παντελή
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Μέλος: Ελπιδοφόρος Μίχαλος του Στεφάνου
_____________________________________________

1/1/1996 - 31/12/1998 (771/1-1-1996 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Οικονόμος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αργυρούδης του Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Νικόλαος Αργυρούδης του Ανδρέα
Ιωάννης Κοντοποδιάς του Παντελή (από 25/8/1997 - 574/22-8-1997)
Ταμίας: Κωνσταντίνος Βούκουνας του Σταματίου
Μέλος: Παντελής Γιαννακάκης του Νικολάου
Ελπιδοφόρος Μίχαλος του Στεφάνου (από 2/11/1997)


_____________________________________________

1/1/1993 - 31/12/1995 (772/1-1-1993 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Κουμελάς
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γιαλούσης του Δημόκριτου
Ταμίας: Ισίδωρος Πουλερες του Δημητρίου 
Μέλος: Γεώργιος Συράκης του Κωνσταντίνου
Μέλος: Μιχαήλ Κουμελάς του Παντελή

8/8/1994 - 31/12/1995
Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου 
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Συράκης του Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γιαλούσης του Δημόκριτου
Ταμίας: Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου 
Μέλος: Μιχαήλ Κουμελάς του Παντελή


_____________________________________________

1/1/1990 - 31/12/1992 (552/1989 Ι.Μ.Χ.)

Πρόεδρος: Ιερεύς Παντελεήμων Κουμελάς
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου (από 1-8-1991)
Γραμματέας: Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου 
Παναγιώτης Ζαχαρίου του Γεωργίου (από 1-8-1991)
Μέλος: Γεώργιος Συράκης του Κωνσταντίνου

Μέλος: Μιχαήλ Κουμελάς του Παντελή
_____________________________________________

1/1/1987 - 31/12/1989

Πρόεδρος: Ιερεύς Παντελεήμων Κουμελάς
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Γραμματέας: Ισίδωρος Πουλερές του Δημητρίου 
Μέλος: Ευάγγελος Ψαλτάκης του Παναγιώτη
Μέλος: Γεώργιος Κοκκώδης του Ανδρέα

_____________________________________________

1/1/1984 - 31/12/1986

1/1/1984 - 14/7/1985*
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Γραμματέας: Γεώργιος Κοκκώδης του Ανδρέα 
Μέλος: Μιχαήλ Στεφανίδης του Νικολάου
Μέλος: Ευάγγελος Ψαλτάκης του Παναγιώτη

1/9/1985* - 31/12/1986
Πρόεδρος: Ιερεύς Παντελεήμων Κουμελάς
Ταμίας: Γεώργιος Αργυρούδης του Σταματίου
Γραμματέας: Γεώργιος Κοκκώδης του Ανδρέα 
Μέλος: Μιχαήλ Στεφανίδης του Νικολάου
Μέλος: Ευάγγελος Ψαλτάκης του Παναγιώτη
_____________________________________________

1/1/1981 - 31/12/1983

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Γραμματέας: Νικόλαος Κρουσουλούδης του Γρηγορίου 
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Μέλος: Ιωάννης Μπόλιας του Στυλιανού
Μέλος: Αναστάσιος Σταμούλης του Ιωάννου
_____________________________________________

1/1/1978 - 31/12/1980

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Γραμματέας: Νικόλαος Κρουσουλούδης του Γρηγορίου 
Ταμίας: Αναστάσιος Μπίλλος του Εμμανουήλ
Σκευοφλυλαξ: Αναστάσιος Σταμούλης του Ιωάννου
Μέλος: Ιωάννης Μπόλιας του Στυλιανού
_____________________________________________

12-1-1973 ΕΙΔΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Θεμιστοκλής Σύλλας
Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Βρουλής
Ταμίας: Σταμάτιος Αγιωργούσης
Σκευοφύλαξ: Στέφανος Πυλέρης
       »     Χριστόφορος Μπογιατζής

14-11-1976 (Πρακτικόν αριθμ. 40)

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Ευάγγελος Αγιωργούσης
Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Βρουλής
Ταμίας: Σταμάτιος Αγιωργούσης
Σκευοφύλαξ: Στέφανος Πυλέρης
       »     Χριστόφορος Μπογιατζής
_____________________________________________

25-1-1970 ΕΙΔΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Πρόεδρος: Πρεσβύτερος Θεμιστοκλής Σύλλας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κοντοποδιάς
Γραμματεύς: Σαράντος Βρουλής
Ταμίας: Ευάγγελος Ψαλτάκης
Σκευοφύλαξ: Πέτρος Σταμούλης
(Πρακτικόν 2ον 22-2-1970)
_____________________________________________