Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΧΙΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝΗΣΙ (VIDEO)


Οδοιπορικό στη Χίο, ένα Αγιονήσι του Αιγαίου.
Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών (2004).

Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 461
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 123
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα «ὡς φῶτα σωστικά» ἀνατέλλουν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 460
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 122 
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 462
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 124
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 504/146/19-2-2013

Ἀρ. Πρωτ.: 504
Ἀρ. Διεκπ.: 146
Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι καθιερώθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ὅπως τήν Κυριακήν τῆς Μελλούσης Κρίσεως (Ἀπόκρεω) ἑκάστου ἔτους, τελεῖται μνημόσυνον εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ἡμῶν ἀρχιερατευσάντων.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, εἰ δυνατόν, μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας καί ὥραν 10ην π.μ. προσέλθητε εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν διά νά συμμετάσχητε εἰς τό ἐν λόγῳ Μνημόσυνον.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΜΑ: «Μετάνοια - Εξομολόγησις»
ΒΟΛΙΣΣΟΥ
3/3/2013 ΚΥΡ. 18:30 Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Φυτών Ομιλητής: κ. Σωτήριος Παραδείσης
ΧΑΛΚΕΙΟΥ
12/3/2013 ΤΕΤ. 17:00 Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκείου Ομιλητής: π. Διονύσιος Παπανικολάου
ΝΕΝΗΤΩΝ
15/3/2013 ΠΑΡ. 18:00  Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Κοινής Ομιλητής: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ Ο μαρτυρικός ιεράρχης της Σκοπέλου και θαυματουργός πολιούχος άγιος του νησιού

Στις 25 Φεβρουαρίου πανηγυρίζει με λαμπρότητα η μαγευτική νήσος Σκόπελος την πανίερη μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Ρηγίνου Επισκόπου Σκοπέλου, του και τιμωμένου ως πολιούχου, προστάτου και εφόρου του καταπράσινου αυτού νησιού των Βορείων Σποράδων, το οποίο είναι προικισμένο με απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, αλλά και σεμνύνεται με εκατοντάδες ιερά καθιδρύματα, επιμεριζόμενα σε μοναστήρια, μονύδρια, ενοριακούς ναούς και πολυάριθμα γραφικά παρεκκλήσια και εξωκκλήσια. 

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 - ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν (Τοῦ Προδρόμου)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 7
Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν ( Τοῦ Προδρόμου)
24 Φεβρουαρίου 2013
(Β΄Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1)
«πιστεύομεν, διό καί λαλοῦμεν»

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 - Κυριακή ΙΖ΄ Ἐπιστολῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 6 
Κυριακή ΙΖ΄ Ἐπιστολῶν 
17 Φεβρουαρίου 2013 
(Β΄Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1) 

«ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος» 

Τό σῶμά μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅπως καί τό σῶμα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, εἶναι ναός καί κατοικία τοῦ Θεοῦ! Αὐτό μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος καί μᾶς ὑπενθυμίζει τήν σχετική ὑπόσχεσι τοῦ Θεοῦ: «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς». Ἐφ ὅσον τό σῶμά μας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὀφείλουμε νά τό ἀντιμετωπίζουμε μέ ἀπόλυτο σεβασμό. 

Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Χίου

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τὴν 15ην Φεβρουαρίου

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

10 Φεβρουαρίου 2013 - Ἁγίου Χαραλάμπους

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 5
Ἁγίου Χαραλάμπους
10 Φεβρουαρίου 2013 
(Β΄ Τιμ. β΄ 1-10)

«τέκνον μου, ἅ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διά πολλῶν μαρτύρων,
ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις»

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
v        ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
v        Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.
v  ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΟΣΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v        ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ * ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΑ                            
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25
ΩΡΑ   5.00 Μ.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΡΙΤΗ 26
ΩΡΑ   7.00 Π.Μ.
v ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΡΙΤΗ                                    10:00 Π. Μ.                –            1:00 Μ. Μ.   
ΠΕΜΠΤΗ                              10:00 Π. Μ.                –            1:00 Μ. Μ.
 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ:         2271051324    ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  2271052000    
ΚΑΙ    2271051324

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ο ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ Ο συγκεράσας την εν Χριστώ άσκηση με τη ζωντανή θεολογία σοφός διδάσκαλος και πνευματικός καθοδηγητής της Αιγύπτου

Ανάμεσα στους φωτεινούς ασκητές, διαπρεπείς πατέρες και πολύτιμους εκκλησιαστικούς συγγραφείς εξέχουσα θέση κατέχει ο τιμώμενος στις 4 Φεβρουαρίου τόσο από την Ανατολική όσο και από τη Δυτική Εκκλησία Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, ο «ἱερατικῆς καί ἀσκητικῆς πολιτείας κανών» κατἀ τον Μέγα Φώτιο, ο «ἀγγελικόν ἄντικρυς μετελθών βίον» κατά τον ιστορικό Ευάγριο. 

Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - 3 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 4
Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν
3 Φεβρουαρίου 2013 (Β΄Κορ. δ΄ 6 – 15)

«... Καί ἡμεῖς πιστεύομεν διό καί λαλοῦμεν».

Πάντοτε, σέ κάθε ἐποχή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ χριστιανική μαρτυρία ὑπῆρξε ἔργο κατ’ἐξοχήν δύσκολο καί λεπτό. Στήν ἐποχή μας - ἐποχή μεγάλων ἰδεολογικῶν ζυμώσεων καί ἐπαναστατικῶν κοινωνικῶν ἀνακατατάξεων - ἔχει καταστεῖ ἀκόμη δυσκολότερο. Ἔτσι, πολλοί στίς μέρες μας ὁμιλοῦν γιά κρίση ἀξιοπιστίας τοῦ χριστιανικοῦ λόγου καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας. Ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπουσιάζει ἀπό τόν στίβο τῆς ζωῆς, οἱ χριστιανοί δέν συμμετέχουν στίς τεράστιες κοινωνικές διεργασίες πού συντελοῦνται γύρω τους. Δέν ἀκούγεται ἡ φωνή τους ἐπάνω στά μεγάλα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν σήμερα τούς ἀνθρώπους. Προτιμοῦν τή σιωπή κάι τήν ἀναδίπλωση στόν ἑαυτό τους. Ἀλλά καί ὅταν ὁμιλοῦν – συνεχίζουν οἱ ἐπικριτές - ὁ λόγος τους εἶναι χωρίς φλόγα. Χωρίς ἰκμάδα ζωῆς. Ἀδύνατος καί ὑποτονικός. Μοιάζει σάν νά εἶναι ξεπερασμένος. Σάν νά μήν ἀφορᾶ τούς σημερινούς ἀνθρώπους καί τίς παροῦσες συνθῆκες ζωῆς, ἀλλά ἀνθρώπους καί καταστάσεις παρωχημένων ἐποχῶν.