Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

Η ανακομιδή του σεβασμίου λειψάνου του Ιερού Χρυσοστόμου


Από την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος:
Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου. Το σεπτό λείψανό του παρέμενε επί τριάντα έτη, θαμμένο στον τόπο της εξορίας και του μαρτυρίου του. 
Όταν όμως το 434 πατριάρχης εξελέγη ο μαθητής του άγιος Πρόκλος, παρεκάλεσε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε το λείψανο του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. 
Και πράγματι, τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου του 438 η λάρνακα με το λείψανο του αγίου μεταφέρθηκε με λαμπρή και συγκινητική πομπή στην βασιλεύουσα και τοποθετήθηκε στο Άγιο Βήμα του ναού των Αγίων Αποστόλων, ενώ ο λαός έμπλεος χαράς φώναζε: “ Απόλαβε του θρόνου σου Άγιε”. 

Από την ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Πορείας:

Υμνολογική εκλογή.

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ’.

Η του στόματος σου καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις, την οικουμένην εφώτισεν’ αφιλαργυρίας τω κόσμω θησαυρούς εναπέθετο’ το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Άλλα σοίς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Η χάρη του στόματός σου που έλαμψε σαν πυρσός, φώττισε όλη την οικουμένη,άφησε στον κόσμο σαν κληρονομιά θησαυρούς αφιλαργυρίας, και μας υπέδειξε το ύψος της ταπεινοφροσύνης. Αλλά συ Ιωάννη Χρισόστομε που μας καθοδηγείς με τους λόγους σου, πρέσβευε στον Λόγο Χριστό και Θεό μας να σώσει τις ψυχές μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: