Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

Οι Καλλιμασιώτες Οικουμενικοί Πατριάρχες Ιωακείμ Β' ο Κοκκώδης και Ιωακείμ Δ' ο Κρουσουλούδης


Το Ταφικό Μνημείο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Δ' στην γενέτειρά του Καλλιμασιά.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌΣ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗΣ ΙΩΑΚΕΊΜ Β΄ (Ο ΚΟΚΚΏΔΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: