Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Ψήφισμα Κληρικών Ιεράς Μητροπόλεως Χίου για την υποβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στὴν Ἐνοριακή Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων Χίου, οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν συνήλθαμε σὲ Ἱερατική Σύναξη, σήμερα, 30 Μαΐου 2014, μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» γιὰ νὰ μᾶς χαροποιήσει καὶ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει πὼς ἡ δοξασμένη ἐπάνοδος τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ στὸ Θρόνο τῆς Θεότητας ἀπορρέει ἄπειρες σωτήριες δωρεές γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὁλόκληρη τὴ δημιουργία.

Κατά τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως μᾶς ἀπασχόλησε καὶ τὸ θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Καλλιμασιᾶς καὶ Νενήτων Χίου μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ μειωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν διδασκόντων στὰ Σχολεῖα αὐτά. Διαπιστώσαμε μετά λύπης ὅτι σὲ κρίσιμες στιγμές γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὸ ἑλληνικό ἔθνος ἀποδυναμώνεται, χωρίς νὰ ὑπάρχουν σοβαροί λόγοι, τὸ διδακτικό προσωπικό τῶν Σχολείων τοῦ ἀκριτικοῦ μας νησιοῦ. 

Τὸ γεγονός αὐτό μᾶς ἐπίκρανε, διότι στὴν εὐαίσθητη περιοχή ποὺ διαμένουμε, ἡ ὁποία ἀνέδειξε σπουδαῖες προσωπικότητες, Οἰκουμενικούς Πατριάρχες, Ἀρχιερεῖς, Ἐπιστήμονες καὶ Ἐπιχειρηματίες, Ὀλυμπιονίκες, στὰ Χωριὰ τῶν παραγωγῶν τῆς μαστίχας, στὴ Χίο, τὴ ναυτομάνα τοῦ Αἰγαίου, τὴν πρωτοπόρο σὲ ὅλον τὸν κόσμο στὴ ναυτιλία, μὲ τὰ καράβια καὶ τοὺς ναυτικούς της, ἐπιχειρεῖται ἡ ὑποβάθμιση τῆς παρεχόμενης στὰ παιδιά μας παιδείας. 

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ πρώτη αἰτία τοῦ παγκόσμιου διασυρμοῦ μας καὶ τῆς κοινωνικο-οικονομικῆς κρίσης μας εἶναι ἡ ἀπονεύρωση καὶ ἴσως ἀπονέκρωση τῆς παιδείας μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἐθνικῆς μας ὑποστάσεως. Ἀσυγχώρητα ἐπιπόλαιες ἢ καὶ καταστροφικὲς πολιτικὲς στὸν χῶρο τῆς παιδείας, ἐδῶ καὶ χρόνια, προσπάθησαν συστηματικὰ νὰ μᾶς ἀποξενώσουν ἀπὸ τὴ γλῶσσα μας, νὰ ξεθωριάσουν τὴν ἱστορία μας, νὰ γελοιοποιήσουν τὴν πίστη μας, νὰ ἀλλοιώσουν τὶς διαχρονικὲς ἀρχές μας, νὰ καταργήσουν τὴν ἠθική μας, νὰ ἀμφισβητήσουν τὶς ἱστορικὲς σταθερές μας, νὰ γκρεμίσουν τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας μας. 

Ἐπειδή πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑποβαθμίζεται ἡ Παιδεία μας, ἀλλά οὔτε νὰ χάνονται πολύτιμες διδακτικές ὧρες μὲ καταλήψεις καὶ ἀποχές, γι’ αὐτό ὑψώνουμε τὴ φωνή μας καὶ διαμαρτυρόμαστε. Τὸ διατρανώνουμε στὰ παιδιά μας καὶ στοὺς δασκάλους τους. Βεβαιώνουμε τοὺς ὑπευθύνους, θὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε. Θὰ ἀποφύγουμε τὸν ἐφησυχασμό, τὴ σιωπή, τὴν ἀδράνεια, τὴν ἀναβολή. Ἡ παιδεία μας πρέπει νὰ ἀναστηθεῖ. Καὶ αὐτὸ δὲν θὰ γίνει μὲ καταργήσεις, συγχωνεύσεις καὶ ὑποβαθμίσεις τῶν Σχολείων. Θὰ τὸ πετύχουμε μὲ ἀγῶνα καὶ προσπάθεια. 

Μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ ἁρμόδιοι θὰ φροντίσουν ἐγκαίρως γιὰ τὴν ἀνάκληση τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι θὰ μεριμνήσουν γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν Σχολείων μας καὶ τὴν ἀναβάθμισή τους, προσευχόμαστε ὁ «ἐν δόξῃ ἀναληφθείς Κύριος» νὰ τοὺς καθοδηγήσει ὀρθά, προκειμένου νὰ λάβουν τὶς κατάλληλες ἀποφάσεις, ὥστε νὰ συνεχίσουν ἀπρόσκοπτα τὰ Σχολεῖα, οἱ δάσκαλοι καὶ τὰ παιδιά μας τὸν ἀγὼνα τους γιὰ μάθηση καὶ πνευματική καλλιέργεια, γιὰ τὸ καλό τῆς πατρίδας καὶ τοῦ ἔθνους μας.

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς εὐλογεῖ ὅλους καὶ νὰ μᾶς φωτίζει.

Οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Νενήτων Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου μετέβη την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σωτήριο Γκλαβά για το θέμα της υποβάθμισης των Δημοτικών Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων και επέδωσε το ανωτέρω Ψήφισμα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: