Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περί του εορτασμού της ιεράς μνήμης των Τριών Ιεραρχών


Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου 2016 
Μνήμη τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ῥαϊθὼ ἀναιρεθέντων ὁσίων πατέρων

Ἀριθμ. Πρωτ. 104
            Διεκπ. 21

Πρὸς Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς ὅτι κατὰ τὸν ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά πραγματοποιηθῇ καὶ ὁ ἑορτασμός τῶν Γραμμάτων κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θὰ τελέσῃ:

α) τὸν Ἑσπερινόν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μουτσαίνης Βροντάδου (5 μ.μ.), καὶ

β) τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς Χίου, καὶ θὰ ὁμιλήσῃ.

Ἐπίσης εἰς τούς:

1) Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κων/νος Καρατζᾶς. 

2) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.

3) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. κ. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.

4) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου.

5) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Λειβαδίων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.

6) Ἱ. Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης.

7) Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς.

8) Ἱ. Ναόν Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Φώτης.

9) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελίγκας.

10) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης, Δημοδιδάσκαλος.

11) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου "Τρουλλωτῆς": Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

12) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου "Σταφυλᾶ" Κάμπου: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

13) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἁγιοδεκτεινῆς Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Δ/ντής τοῦ Γυμνασίου Κάμπου κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης.

14) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου.

15) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης.

16) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σταῦρος Στεῖρος.

17) Ἱ. Ναόν Παναγίας Μουτσαίνης Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος.

18) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης.

ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

1) Ἱ. Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος.

2) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς.

3) Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βολισσοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ Δ. Τζιώτης.

4) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

5) Ἱ. Ναόν Ὑπαπαντῆς Καρδαμύλων: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

6) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

7) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦ: Θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

8) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κολλιάρος.

9) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Μηλιανός.

Εἰς τούς λοιπούς Ἱερούς Ναούς, ὅπου θά πραγματοποιηθῇ ἐκκλησιασμός τῶν Μαθητῶν τῶν Σχολείων, θά ἀναγνωσθῇ τό κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Κοινοποίησις: Διευθύνσεις Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, μέ τήν θερμήν παράκλησιν, ὅπως ἐνημερώσουν τούς Κυρίους Διευθυντάς τῶν Σχολείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: