Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Εκτενές φωτογραφικό υλικό από τα Θεοφάνεια στον Άι Γιάννη

Αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Ιωάννου Καλλιμασιάς, Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012, ημέρα των Θεοφανείων. Αγιασμός των Υδάτων. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Το φωτογραφικό υλικό είναι του Κώστα Αχιλλέα Συράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: