Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς ΧΙΟΝ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ἀπό τῆς 11ης ἕως τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17.00 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἀερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ».
Μετάβασις εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» τοῦ Δήμου Χίου.
17.45 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου Χίου.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Χίου κ. Ἐμμανουήλ Μ. Βουρνοῦ.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
18.30 Δ ο ξ ο λ ο γ ί α, ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐλεύσει εἰς Χίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
20.00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Διοικητήριον καί γνωριμία μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10.00 Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
11.00 Προσέλευσις τῶν Ἀρχῶν, Ἐκπροσώπων Φορέων, Ἀποφοίτων Θεολογ. Σχολῆς Χάλκης καί Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί ὑποβολή σεβασμάτων εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τό Ἐπισκοπεῖον.
13.00 Τοπική Τελετή Παραδόσεως ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Βραβείου 2015 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν/Βραβείου Europa Nostra, διά τό Ἀρχοντικόν Ἀντουάνικον.
17.30 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν πλατεῖαν Πατριαρχῶν Καλλιμασιᾶς.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
«Τρισάγιον» τῶν ἐκ Καλλιμασιᾶς ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Κων/λεως Ἰωακείμ τοῦ Β΄ καί Ἰωακείμ τοῦ Δ΄ εἰς τόν τάφον τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Κων/λεως Ἰωακείμ τοῦ Δ΄.
Διέλευσις ἐκ τοῦ τόπου κεντήσεως τήν 16ην Αὐγούστου 1997 μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
18.30 Φύτευσις μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς πυρόπληκτον περιοχήν Βέσσης.
Ἀποκάλυψις ἀναμνηστικῆς πλακός.
Συνάντησις μέ Ἐθελοντικάς Ὁμάδας Δασοπροστασίας καί εὐλόγησις αὐτῶν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
19.00 Προσκύνημα εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βέσσης.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου εἰς τήν πλατεῖαν Οἰκ. Πατρ. Κωνσταντίνου Ε’.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς καί «Τρισάγιον» τοῦ ἐκ Βέσσης Χίου   ἀειμνήστου Οἰκουμ. Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε΄ (τοῦ Βαλλιάδου) ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
07.00-11.30 Ὄρθρος καί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
12.00 Εὐλόγησις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας   «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» καί δι’ αὐτοῦ ἐκπομπή Μηνύματος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος πρός τούς Χίους Ναυτικούς.
12.30 Ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς «Πέτραν Ὁμήρου» Βροντάδου.
Ξενάγησις ὑπό τῆς κ. Ἀθηνᾶς Ζαχαροῦ - Λουτράρη, Δρος Ἱστορίας.
18.00 Ὑποδοχή καί Δοξολογία εἰς τήν Αὐτοκρατορικήν, Σταυροπηγιακήν καί Βυζαντινήν Ἱεράν Νέαν Μονήν.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
20.00 Ἐπίσκεψις καί Ξενάγησις εἰς τό Ἵδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» -  Ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς Κων. Παρθένη.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Σεπτεμβρίου 2015
07.00-11.00 Πατριαρχική Χοροστασία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, εἰς τόν  πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
11.30 Ἁγιασμός καί ξενάγησις εἰς τήν Μαθητικήν Στέγην Καρδαμύλων «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ».
17.30 Συνέντευξις Τύπου εἰς τό Ξενοδοχεῖον ΧΑΝΔΡΗ.
18.30 Ἀναχώρησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» διά Κωνσταντινούπολιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: