Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

Ψήφισμα εις μνήμην ιατρού Γεωργίου Ν. Κρουσουλούδη

                              ΙΔΡΥΜΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
                      ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ
     "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"
          ______________________________

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στήν Καλλιμασιά καί στό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς, σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 7μ.μ., συνεδρίασε ἐκτάκτως τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Πνευματικῆς καί Κοινωνικῆς Διακονίας Καλλιμασιᾶς Χίου "Ἅγιος Αἰμιλιανός ὁ Ὁμολογητής" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου του, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ ἀφορμή τήν εἲδηση τοῦ θανάτου τοῦ συνταξιούχου ἰατροῦ Γεωργίου Κρουσουλούδη, Μεγάλου Δωρητῆ τοῦ Ἱδρύματος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος ἀνακοινώνει στά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἰατροῦ Γεωργίου Κρουσουλούδη, Μεγάλου Δωρητῆ τοῦ Ἱδρύματος.

Ὁ μεταστάς γεννήθηκε το 1922 στήν Καλλιμασιά τῆς Χίου, μέ τήν ὁποία διατήρησε ἂρρηκτο δεσμό ὠς τό τέλος τῆς ζωῆς του. Ἀξιώθηκε να ὑπηρετήσει τήν ἰατρική ἐπστήμη ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Κέρδισε τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό οἰκείων, συμπατριωτῶν, συναδέλφων καί ἀσθενῶν, μέ τήν ἐπιστημονική του κατάρτιση καί τήν ἂσκηση τοῦ λειτουργήματός του, σέ συνδυασμό μέ τό ἦθος καί τήν πραότητα του χαρακτήρα του. Ὡς συγγενής τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἰωακείμ τοῦ Δ’ ἐργάστηκε γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ταφικοῦ του μνημείου, τό ὁποῖο τό 1991 ἀνακηρύχθηκε ὡς ἱστορικό καί διατηρητέο μνημεῖο. Ὃταν συνεστήθη τό ἐκκλησιαστκό ἲδρυμα «Ἃγιος Αἰμιλιανός ὁ Ὁμολογητής», ἐδώρησε τό Μνημεῖο στό Ἳδρυμα, τό ὁποῖο τιμᾶ τή μνήμη τῶν δύο ἐκ Καλλιμασιᾶς καταγομένων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, κυρῶν Ἰωακείμ Β΄καί Ἰωακείμ Δ΄. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εἰσηγεῖται στό Διοικητικό Συμβούλιο νά προβεῖ στίς δέουσες ἐνέργειες, γιά νά τιμηθεῖ ἡ μνήμη τοῦ ἐκλιπόντος.

Κατόπιν τούτων τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀποφασίζει ὁμόφωνα: 

1) Νά παραστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος καί σύσσωμο τό Διοικητικό Συμβούλιο στήν Ἀρχιερατική ἐξόδιο ἀκολουθία.

2) Νά ἐκφρασθοῦν τά θερμά καί εἰλικρινῆ συλλυπητήρια στούς συγγενεῖς του ἐκλιπόντος.

3) Νά τελεστεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Κωνσταντίνου τήν ἐνάτη ἡμέρα ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Γεωργίου Κρουσουλούδη.

4) Νά ἐπιδοθεῖ τό παρόν Ψήφισμα στούς συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος καί νά δημοσιευθεῖ στόν ἠλεκτρονικό τύπο. 

Ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἄλλο θέμα λύεται ἡ συνεδρίαση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

Ὁ Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: