Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Ιερό Ευχέλαιο στον Ενοριακό μας Ναό.

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό μας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου για τους ασθενείς αδελφούς μας και προς ενίσχυση των ενοριτών μας.

Το Ιερό Ευχέλαιο θα τελεσθεί στις 6.00 το απόγευμα στον Ιερό Ενοριακό Ναό της Παναγίας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: