Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Ο Νυμφίος της Εκκλησίας (φωτο)

Η ιερή εικόνα του Νυμφίου, που λιτανεύεται από τον προηγούμενο αιώνα στα χέρια όλων των αοιδίμων πρεσβυτέρων - εφημερίων του Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς και του νυν Εφημερίου.
Φέρει τα γράμματα: ΙΣ ΧΣ Ο Νυμφίος της Εκκλησίας και χρονολογία 1918.
Εφέτος την ακολουθία του Νυμφίου, τον Όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας, τέλεσε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μουσάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: